BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 Kwiecień 2012

Goście z organizacji pozarządowych z Ukrainy

W dniu 19 kwietnia odbyła się konferencja w Centrum Współpracy Transgranicznej w Krasnymstawie, prowadzonym przez Stowarzyszenie Integracyjne Magnum Bonum. Celem spotkania było zapoczątkowanie współpracy między Polską a Ukrainą. Ze strony ukraińskiej brało udział 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Stronę polską reprezentowały organizacja gospodarzy, czyli Stowarzyszenie Integracyjne Magnum Bonum z Krasnegostawu, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem z Zamościa i Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Przedstawiciele organizacji z Ukrainy zaprezentowali swoje stowarzyszenia. Prezentacja była bardzo interesująca. Nawiązała się dyskusja. Mamy nadzieje, że spotkanie zaprocentuje przyszłą współpracą.

Mateusz Urbański

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: