BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Wrzesień 2011

Gotowi na przyszłość

W  roku szkolnym 2011/2012 Szkoła Podstawowa Nr 43 w Lublinie będzie realizować dla klas 4-6 projekt unijny współfinansowany przez EFS „Gotowi na Przyszłość”. Przewidziane są także  zajęcia stymulujące rozwój „Jesteśmy Razem” dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

Więcej o projekcie na stronie Szkoły Podstawowej Nr 43 w Lublinie.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: