BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 październik 2017

Haczowskie Świętowanie

18 października przedstawiciele Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Łęcznej na zaproszenie Zarządu Koła PSONI w Haczowie uczestniczyli w Jubileuszu 20-lecia działalności Dziennego Centrum Aktywności oraz 25 lecia działalności Koła.
Zarząd Koła w Łęcznej reprezentowali Maria Lisek-Zięba przewodnicząca Zarządu Koła w Łęcznej i przewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej PSONI (w jednej osobie) oraz wiceprzewodniczący Zarządu Koła – Kazimierz Szul.

Program świętowania Jubileuszu rozpoczęła Msza Święta przed cudownym obrazem Matki Bożej Bolesnej (Haczowska Pietta).

Zdjęcie

Podczas liturgii koncelebrowanej przez trzech Księży zaprzyjaźnionych z Haczowskim Kołem licznie przybyli goście modlili się w intencji ludzi pracujących na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych, za rodziny, ludzi dobrej woli. W oprawę liturgii (czytania, śpiewy) pod przewodnictwem p.Tomasza Półchłopka (były kierownik WTZ) włączyli się pracownicy, uczestnicy i rodzice. Piękny komentarz do procesji z darami przedstawił p.Tomasz Bok – Kierownik WTZ.

Zdjęcie

Liturgia tego dnia to wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty. W tym dniu świętuje cała Służba Zdrowia: lekarze, pielęgniarki, siostry zakonne pracujące w szpitalach i domach opieki, jednym słowem wszyscy, którzy mają coś wspólnego z pomocą chorym, ponieważ patronuje im św. Łukasz.

W homilii ksiądz proboszcz odniósł się do obchodzonego Jubileuszu przykładem z życia świętej Małgorzaty z Città di Castell. Błogosławiona Małgorzata, niewidoma od urodzenia, karłowata, garbata i kulawa, przez całe dzieciństwo była trzymana przez rodziców w ukryciu. Gdy skończyła 6 lat, ojciec wybudował dla niej maleńką celkę obok kościoła parafialnego i kazał ją tam zamurować. Po jedenastu latach rodzice udali się z nią do grobu świątobliwego franciszkanina, spodziewając się uzdrowienia. Gdy cud się nie zdarzył, rodzice ją opuścili. Poleciła się wtedy opiece Dzieciątka Jezus…

Jakże wymowne w swej treści było głoszone słowo Boże tego dnia.

Po mszy świętej wszyscy przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie po oficjalnym powitaniu wszystkich przybyłych, przewodnicząca Zarządu Koła pani Urszula Madej w telegraficznym skrócie przedstawiła działania jakie były podejmowane przez 25 lat w Kole. Wśród zaproszonych na Jubileusz byli: władze samorządowe wszystkich strzebli, dyrektor PFRON Oddział w Rzeszowie, przedstawiciele Kół PSONI z terenu Podkarpacia, były wójt Gminy Haczów( który przekazał na rzecz działalności Koła czek na kwotę 3000 zł), p. Zofia Foryś – PCPR, sołtysi, sąsiedzi, rodzice, radni, księża, siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i wiele innych osób…

Bardzo ważnym punktem programu tego dnia było wręczenie odznaczeń i medali za długoletnią działalność społeczną.

  • Pani Urszula Madej przewodnicząca Zarządu Koła w Haczowie za długoletnią działalność odznaczona została przez Prezydenta Polski Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie wręczył wicewojewoda Podkarpacki w asyście posła pana Piotra Babinetz.

Zdjęcie

  • Starostwo Brzozowskie nagrodzone zostało Dyplomem Honorowym wraz z Kulą Doskonałości. Odznaczenie Staroście panu Zygmuntowi Błaż wręczyła wiceprezes Zarządu Głównego PSONI pani Joanna Janocha.

Zdjęcie

Zdjęcie

Odznaczenie ustanowione zostało przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w 1998 roku. Przyznawane jest przez Kapitułę na wniosek Zarządu Koła za szczególne zrozumienie i wspieranie inicjatyw oraz współpracę z PSONI, a także za znaczącą pomoc w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kula Doskonałości jest to rzeźba ceramiczna o kształcie kuli, na drewnianym postumencie, złożona z dwóch półkul dążących do zbliżenia, które symbolizują władzę samorządową wraz z lokalnymi podmiotami oraz zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, czyli organizacje pozarządowe.

  • Panie Bogumiła Głuszyk, Teresa Szczepanik, Wiesława Pabisz ( Zarząd Koła), Halina Mendofik (pracownica placówki) nagrodzone zostały medalami „Fideliter et Constanter”, co oznacza „Wiernie i Wytrwale”. Medale wręczyła, wiceprezes Zarządu Głównego PSONI pani Joanna Janocha.

Zdjęcie

Medal „Fideliter et Constanter”, został ustanowiony przez PSONI w 1998 roku, w 35. rocznicę powstania ruchu rodziców i przyjaciół osób z niepełnosprawnością intelektualną, w celu honorowania nim wybitnie zasłużonych osób. Medal „Fideliter et Constanter” wykonany jest z brązu, ma kształt okrągły. Na rewersie widnieje logo PSONI a na awersie fryz obrazujący otwarte społeczeństwo i nazwę Stowarzyszenia. W pudełku, w którym jest przechowywany, umieszczona jest karta legitymacyjna medalu.

W czasie tego spotkania nie zabrakło wielu ciepłych słów skierowanych do Jubilatów podczas wystąpień. Rozmówcy mówili o ciężkiej pracy jaka jest prowadzona w placówkach, o pracy na rzecz drugiego człowieka o ruchu rodziców ( pani Joanna Janocha) o determinacji Zarządu Koła – prezes PFRON, Starosta Powiatu; o dążeniach i początkach Koła (były wójt gminy) o roli sąsiadów i tym czym są placówki dla rodziców (p. Urszula Madej) o rozpoczęciu działalności ( p. Barbara Famielec) o wieloletniej współpracy (p. Maria Lisek-Zięba)…

Kolejnym punktem programu były występy artystyczne uczestników placówek Dziennego Centrum Aktywności i Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Zdjęcie

Gospodarze dzięki wsparciu sponsorów przygotowali dla wszystkich wspaniały poczęstunek.

Zdjęcie

Czujnym okiem doglądali wszystkiego pracownicy z p. Tomaszem Bokiem na czele, a pani Urszula Madej znalazła czas aby z każdym choć chwilkę porozmawiać.

Wszyscy goście obdarowani zostali przez Jubilatów pamiątkową statuetką wykonaną w pracowni ceramicznej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie.

W Parafii Haczów od ponad 5 wieków szczególną cześć odbiera Matka Boża czczona w łaskami słynącej figurze „Piecie”. W miejscowości tej, zabytkiem który dotrwał do dzisiaj jest największy i jeden z najstarszych, zrębowy drewniany gotycki kościół – nie tylko w Polsce ale i w skali światowej. Tradycja od dawna wiązała budowę tego drewnianego kościoła w Haczowie z królową Jadwigą, żoną Władysława Jagiełły. Ostatnie badania historyków sztuki potwierdziły tezę, iż istniejący do dzisiaj kościół haczowski to pierwsza świątynia w tej miejscowości, wzniesiona pod koniec XIV wieku.

Zdjęcie

Dziękujemy, że mogliśmy być razem z Wami tego dnia. Udział w liturgii i oblicze Haczowskiej Bolesnej Pani zostanie na długo z nami. Czujemy się bardzo wyróżnieni za zaproszenie na Wasze świętowanie.

Dziękuję, dziękujemy Zarządowi Koła, przewodniczącej oraz Tomkom Półchłopkowi i Bokowi za to, że możemy się z Wami spotykać. Nasza przyjaźń trwa już długo i niech tak pozostanie…

Podarek który przekazaliśmy Wam w imieniu naszej społeczności (rodziców uczestników WTZ) niech Wam na długo służy.

„ Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić.

Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć.

Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem”. Albert Camus

 

Bądźcie z nami do końca świata i jeden dzień dłużej nasi Przyjaciele.

Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: