BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 styczeń 2016

„Hej Kolęda, Kolęda…”

Dnia 16.01.2016r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim po raz 18-sty zorganizowało Prezentacje Twórczości Bożonarodzeniowej Zespołów Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Hej Kolęda, Kolęda…”.

Zdjęcie

Odbyły się one w Sali Widowiskowej Tomaszowskiego Domu Kultury, do ostatniego miejsca wypełnionej dziećmi i młodzieżą z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z Tomaszowa Lubelskiego oraz Rachania, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli oraz podopiecznych i kadry naszego Stowarzyszenia, a także zaproszonych gości.

Prezentacje rozpoczął Integracyjny Zespół Artystyczny „Przyjaciele” PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim, który zaprezentował spektakl pt. „Wielkie Rzeczy uczynił mi…” w reżyserii Bożeny Zajączkowskiej i scenografii Emilii Blachy.

Gra świateł, muzyka, stroje i ekspresyjnie odtworzone role aktorów oddały w pełni różnorodność przeżyć towarzyszących przyjściu na świat naszego Zbawiciela, co dostrzegło powołane na tę okazję Jury, oceniając wysoki poziom artystyczny prezentacji.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Kolejne występy artystyczne, przede wszystkim wokalne tj. – kolędy, pastorałki, montaże słowno – muzyczne prezentowane przez pozostałe zespoły artystyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną z WTZ w Józefowie, WTZ w Grabowicy, PSOUU Koło w Zamościu i WTZ PSOUU Koło w Werbkowicach z siedzibą w Alojzowie oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim również bardzo pozytywnie oceniło Jury w osobach:

Irena Szelezin z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu, p. Anna Jarczak – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim oraz p. Renata Komadowska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zespołom zostały wręczone podziękowania i słodycze.

Zdjęcie

Zdjęcie

Po części artystycznej wszystkie zespoły, osoby niepełnosprawne z placówek, stowarzyszenia i zaproszeni goście udali się na poczęstunek i dyskotekę do sali klubowej Tomaszowskiego Domu Kultury.

Zdjęcie

Zorganizowanie XVIII Przeglądu Prezentacji Twórczości Bożonarodzeniowej Zespołów Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Hej Kolęda, Kolęda…” możliwe było dzięki wsparciu: Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego – Wojciecha Żukowskiego, firmy Uren Coldstores z Łaszczowa oraz pracowników Tomaszowskiego Domu Kultury.

Serdecznie dziękujemy !!!!

 

Joanna Mucha

Warsztat Terapii Zajęciowej

PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: