BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sport powrót
13 kwiecień 2015

I Akademicki Turniej Bocci o Puchar Rektora UMCS w Lublinie 23 kwietnia 2015r

Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Uczelni Wyższych w Lublinie na Akademicki Turniej o Puchar Rektora UMCS w Lublinie – Boccia Cup 2015.

Boccia Cup logo

Komunikat organizacyjny

 1. Cel zawodów: Integracja osób z niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi w środowisku akademickim miasta Lublin.
 2. Organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”, Centrum Kultury Fizycznej UMCS, Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS.
 3. Uczestnictwo: Studenci i pracownicy uczelni wyższych w Lublinie. Turniej będzie rozgrywany w parach.
 4. Miejsce zawodów: Hala sportowa Centrum Kultury Fizycznej, Langiewicza 22,
  20-032 Lublin.
 5. Termin rozgrywek: 23 kwietnia 2015 w godzinach 10.00-16.00
 6. Termin zgłoszenia: do 17.04.2015
 7. Sposób zgłoszenia: Poprzez e-mail: bocciacup2015@umcs.pl
 8. Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska, status student/pracownik, reprezentowana Uczelnia, stopień niepełnosprawności ( dotyczy osób z niepełnosprawnością), dane kontaktowe (e-mail).
 9. System i regulamin rozgrywek: szczegóły zostaną podane w komunikacie nr 2, który zostanie wysłany do uczestników drogą elektroniczną oraz umieszczony na stronie internetowej UMCS oraz na com
 10. Zasady gry:
  1. Turniej będzie przeprowadzony w parach (dowolna konfiguracja par pod względem sprawności, płci i statusu).
  2. Rozgrywki będą organizowane w pozycji siedzącej.
 11. Nagrody:
  1. Puchary i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych par.
  2. Okolicznościowe dyplomy dla wszystkich uczestników.
 12. Uwagi organizatora:
  1. Wymagane obuwie sportowe.
 13. Osoba odpowiedzialna, kontakt: Piotr Jasiulewicz, tel. 724 725 360
 14. Strona internetowa, e-mail: facebook.com/ Boccia Cup 2015

https://pl-pl.facebook.com/events/904397352916583/permalink/914224775267174/

bocciacup2015@umcs.pl

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: