BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 luty 2015

I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Człowiek – Niepełnosprawność – Pasja pt. KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Konferencja odbędzie się 12 maja 2015 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Temat tegorocznej konferencji został wybrany nieprzypadkowo, gdyż na polu naukowym obserwowany jest wyraźny brak badań i publikacji poświęconych poruszanemu zagadnieniu. Z drugiej strony podejmowane są różne inicjatywy mające na celu „promocję” kobiet z niepełnosprawnością. Same kobiety z niepełnosprawnością coraz śmielej mówią, prezentują i rozmawiają o swojej kobiecości, nie tylko w kontekście popularnych obszarów edukacji czy zatrudnienia, ale także kobiecości w wymiarze fizycznym, macierzyńskim i duchowym. Cieszy fakt, że w przestrzeni publicznej coraz częściej mówi się o macierzyństwie kobiet z niepełnosprawnością, z pewnością sprzyja to szeroko pojętej integracji.

Podczas konferencji organizatorzy wiele miejsca poświęcą funkcjonowaniu kobiet z niepełnosprawnością w odniesieniu do różnych aspektów ich życia. Zaproponowane obszary tematyczne dają szansę zaprezentowania wyników badań, analiz, dorobku naukowego badaczy zajmujących się tą tematyką, a interdyscyplinarny charakter spotkania pozwoli na całościowe ujęcie zagadnienia. Wzorem lat ubiegłych, w konferencji uczestniczyć będą także osoby z niepełnosprawnością, w tym roku będą to kobiety. Ich głos z pewnością ożywi dyskusję i pomoże poznać i zrozumieć różne aspekty ich funkcjonowania.

Pokłosiem konferencji będzie monografia recenzowana, która wzbogaci obszar naukowy w zagadnienia wciąż jeszcze mało eksplorowane.

Konferencja „KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ” jest już kolejnym spotkaniem z cyklu „Człowiek. Niepełnosprawność. Pasja”. Zamierzeniem organizatorów jest cykliczne organizowanie konferencji z odniesieniem do różnych obszarów życia osób z niepełnosprawnością. Pozwoli to na interdyscyplinarne, szerokie i z pewnością ciekawe ujęcie problemu w kontekście nie tylko naukowo-badawczym, ale także praktycznym.

ORGANIZATORZY:

Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością KUL

Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL

Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL

Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL

Katedra Tyflopedagogiki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej KUL

Fundacja Fuga Mundi

 

Kobiecość a niepełnosprawność_Komunikat I

Więcej o konferencji na jej stronie: http://cnp-kobiecosc.blogspot.com/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: