BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Marzec 2017

I Kongres Zdrowia Psychicznego – Zapraszamy!

Wszystkich, którym nie jest obojętny los osób chorujących psychicznie zapraszamy do udziału w I Kongresie Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się dnia 8. V. 2017 r. w Warszawie.

I Kongres Zdrowia Psychicznego jest inicjatywą ogółu ruchów, organizacji i stowarzyszeń (w tym pacjenckich) działających w obszarze psychiatrii. Organizacja Kongresu została podjęta ze względu na dramatyczny stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce oraz ciągłe odkładanie realizacji jej niezbędnej i systemowej reformy, poprzez wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Chorzy leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, a w wielu miejscach Polski właściwa pomoc jest praktycznie niedostępna. Poprzez pokazanie determinacji wielu środowisk chcemy mieć wpływ na reformę polskiej opieki psychiatrycznej.

Informacje szczegółowe o I Kongresie Zdrowia Psychicznego, warunkach udziału w nim oraz o możliwości dokonania wpłaty na fundusz jego organizacji można znaleźć na stronie http://www.kongreszp.org.pl/index.html.
Równolegle z odbywającym się w Warszawie Kongresem, w wielu ośrodkach Polski odbędą się wiece i marsze, wyrażające poparcie dla celów stawianych sobie przez organizatorów tego przedsięwzięcia.

Bądź z nami! Dnia 8 maja bądź w Warszawie! Bądź solidarny!

Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY

Zygmunt Marek Miszczak

 

Program I Kongresu Zdrowia Psychicznego w Warszawie w dniu 8. V. 2017 r.:

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników. Powitanie kawą, herbatą
9.00 – 11.30 Sesja plenarna
1. Powitanie
2. Zdrowie psychiczne a wartości
3. Kryzys, nadzieja, zdrowienie
4. Nowa psychiatria
5. Wprowadzenie do manifestu

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 14.30 Sesje tematyczne
1. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
2. Zdrowie psychiczne wspólna sprawa. System pomocy oczyma potrzebujących i pomagających.
3. Zdrowie psychiczne – kontekst społeczno – kulturowy

14.30 – 15.30 przerwa na lunch

15.30 – 17.00 sesje plenarne
1. Sprawozdanie i podsumowanie sesji tematycznych.
2. Wspólna dyskusja
3. Ostateczne sformułowanie manifestu, zakończenie kongresu.

17.30 Wymarsz ulicami miasta w stronę Ministerstwa Zdrowia i przekazanie manifestu.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: