BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 październik 2014

„I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!”

Consultor Sp. Z o.o. zaprasza do udziału w szkoleniach komputerowych z możliwością zdobycia certyfikatu potwierdzającego umiejętności.

ECDL Start – 72 godz. (Podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja).

 

Dla osób w wieku powyżej 50 r. ż. Przewidziany jest dodatkowy moduł szkoleniowy.

ECDL e-Citizen – 32 godz. (Podstawy obsługi komputera z wykorzystaniem Internetu, obsługiwanie poczty elektronicznej, wyszukiwarki sieciowe, wyszukiwanie informacji, środki ostrożności związane z korzystaniem z zasobów Internetu, serwisy on-line, prawna ochrona własności intelektualnej opublikowanej w Internecie).

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy bezpłatny dostęp do szkolenia, materiały szkoleniowe i podręczniki, poczęstunek w czasie szkoleń.

 

Szkolenia są dla osób pracujących, uczących się, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego w wieku 18- 64 lat z co najwyżej średnim wykształceniem, w szczególności dla osób:

– powyżej 50 r. ż.

– z terenów wiejskich

– niepełnosprawnych (warunki szkolenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.ict.consultor.pl oraz w biurze projektu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20 – 325 Lublin.

Istnieje możliwość wysłania dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić pod nr: 883 331 434

 

Specjalista ds. funduszy europejskich

Agnieszka Siegieda

Tel. 883 331 434

 

Consultor Sp. Z o.o.

Ul. Droga Męczenników Majdanka 74

20-325 Lublin

Tef/fax 81 745 41 91 /92

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: