BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 wrzesień 2014

„ICF – to się opłaca”

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Region Lubelski organizuje szkolenie dla Personelu Medycznego, które odbędzie się w dniu 30 września 2014r. w Hotelu Focus w Lublinie przy al. Kraśnickiej 80.

             Celem szkolenia jest zapoznanie z założeniami, strukturą oraz metodami praktycznego wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), w programach rehabilitacji i aktywizacji skierowanych do osób ze znacznymi ograniczeniami wywołanymi niepełnosprawnością.

Program szkolenia obejmuje m.in. zajęcia teoretyczne oraz praktyczne warsztaty, których tematem będzie kodowanie informacji dotyczących problemów zdrowotnych i trudności w funkcjonowaniu, stosowanie kwalifikatorów, a przede wszystkich planowanie i realizacja procesu wsparcia.

Szkolenie prowadzone będzie przez kadrę instruktorską Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, w tym instruktorki oraz instruktorów poruszających się na wózkach inwalidzkich, którzy poza przedstawieniem zagadnień dotyczących ICF zaprezentują formy wsparcia i metody pracy stosowane w ramach programu FAR, a także doświadczenia płynące z wieloletniej (FAR w tym roku obchodzi 27 rok swojej działalności) realizacji wsparcia adresowanego do osób po URK i osób z innymi schorzeniami.

Zaproszenie kierowane jest do osób pracujących w ośrodkach medycznych, zajmujących się leczeniem i rehabilitacją pacjentów ze znaczną dysfunkcją narządu ruchu, które ze szczególną troską i zrozumieniem traktują wyzwania stojące przed osobami niepełnosprawnymi. Mamy głębokie przekonanie, że dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe stanie się szerokie wprowadzenie ICF do codziennej pracy z pacjentami.

 Program szkolenia

 8.30 – 8.45                 Przywitanie uczestników, przedstawienie celów i założeń szkolenia

8.45 – 9.30                 Koncepcja, założenia i oczekiwania związane z ICF                  

9.30 – 9.45                 Przerwa kawowa

9.45 – 11.15               Struktura klasyfikacji, Kodowanie i Kwalifikatory ICF             

11.15 – 11.30             Przerwa kawowa

11.30 – 13.00             Praktyczny wymiar ICF – studium przypadku

13.15 – 14.00             Obiad

14.00 – 15.45             Praktyczny wymiar ICF – realizacja programów interwencji    

15.45 – 16.00             Pożegnanie uczestników, wręczenie certyfikatów

                    

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Kontakt:

biuro.lubelskie@far.org.pl

tel. 81 526 10 24, 509 447 065

 Adam Orzeł

Pełnomocnik regionu lubelskiego FAR

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: