BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 maj 2015

II edycja konkursu „The Best of Accessibility Project”

Fundacja Widzialni ogłasza II edycję Konkursu „The Best of Accessibility Project” organizowanego w ramach projektu Polska Akademia Dostępności.

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie projektów oraz inicjatyw, które skutecznie i realnie wpływają na przezwyciężanie barier w dostępie do zasobów internetowych i informacji w wersji cyfrowej.

Konkurs skierowany jest do instytucji publicznych i podmiotów państwowych, firm, organizacji oraz osób prywatnych, które realizują projekty ze środków własnych, prywatnych lub publicznych, promując dobre praktyki w zakresie wdrażania, stosowania dostępności i edukacji w zakresie włączenia cyfrowego i społecznego.

W związku z tak dużym zainteresowaniem podczas I edycji uprzejmie informujemy Państwa o  rozszerzeniu konkursu o dodatkową kategorię. Jest ona dedykowana instytucjom, które prowadzą swoje serwisy w oparciu o rozwiązania PAD. Wyróżnimy tych, którzy administrują nim i redagują go zgodnie z zasadami dostępności WCAG 2.0.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada 2015 poprzez formularz na stronie www.pad.widzialni.org lub poprzez przesłanie wypełnionego dokumentu na adres e-mail: pad@widzialni.org

Jury szczególną uwagę zwracać będzie na projekty adresowane bezpośrednio do osób o specjalnych potrzebach, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych. W swej ocenie Jury weźmie pod uwagę głównie skuteczność, zasięg terytorialny, liczbę uczestników oraz pomysł.

Ogłoszenie wyników oraz przyznanie tytułu: The Best of Accessibility Project oraz rozdanie nagród odbędzie się w grudniu 2015 podczas konferencji Polska Akademia Dostępności: wiedza, narzędzia, rozwiązania. Dodatkowo wszystkie projekty zgłoszone przez uczestników lub wytypowane przez organizatorów zostaną ogłoszone na portalu informacyjnym Polskiej Akademii Dostępności Konkurs The Best of Accessibilty Project.

Agnieszka Zarychta
Fundacja Widzialni

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: