BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
3 Grudzień 2014

II Edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych

W dniach 4-5. XII. 2014 r. na terenie Targów Lublin SA odbędzie się druga już edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych.

 

Organizatorzy tej imprezy pragną przyczynić się do wzrostu aktywności społecznej oraz zwiększenia świadomości praw, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Udział tych osób w towarzyszących Targom konferencjach, panelach dyskusyjnych i debatach stanowi wymowne świadectwo ich zaangażowania w życie społeczne i delegitymizuje stereotyp tej grupy społecznej jako zależnej oraz biernej zawodowo.

Przybyli na Targi goście będą mieli możliwość nie tylko wziąć udział w świątecznym kiermaszu, ale także skorzystać z konsultacji w szeregu punktów informacyjnych; będą mogli także liczyć na otrzymanie skierowanych do osób z niepełnosprawnością ofert pracy. Imprezie towarzyszyć będą pokazy sportowe.

Dobrze się stało, iż organizatorzy LTAON, a wśród nich Prezydent Miasta Lublin, Forum Kobiet Lublina, Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” w Lublinie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, położyli w tegorocznej edycji imprezy nacisk na problematykę aktywności zawodowej i sportowej osób z niepełnosprawnością. Zarówno profil Targów, jak i wielość towarzyszących im imprez wydaje się stanowić zachętę do dostrzeżenia w tej marginalizowanej wciąż kategorii społecznej nie tylko aktywnych sprawców własnego rozwoju, ale i podmiotów troski o dobro wspólne całego społeczeństwa.

Dodać należy, iż II Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych otwarte będą dla wszystkich chętnych w godzinach 10.00-14.30, udział w nich jest zaś całkowicie bezpłatny. Wszyscy zainteresowani współtworzeniem Targów (wystawieniem stoisk, udziałem w konferencjach itp.) proszeni są przez organizatorów o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych. nr tel.: 81 466 20 63, e-mail: jczyz@lublin.eu     lcao@lublin.eu   do dnia 19 listopada 2014 roku (nie później niż do dnia 21 listopada 2014 roku do godziny 15.30).

Program konferencji

 Zygmunt Marek Miszczak

 Plakat[1]

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: