BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 Sierpień 2012

II edycja projektu „Wyjątkowe Mamy” rusza od września!

Stowarzyszenie „Słoneczko” zaprasza od września Mamy dzieci niepełnosprawnych zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego na bezpłatne grupowe warsztaty i indywidualne konsultacje.

Będzie to 2 edycja projektu. Pierwsza była w 2010 roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Celem projektu jest objęcie kompleksową pomocą 20 mam dzieci niepełnosprawnych z minimum 2 powiatów woj. lubelskiego, zapewnienie im poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, warsztatów nakierowanych na samorozwój oraz działań mających na celu podniesienie samooceny.

Będą to zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe), pedagogiem specjalnym i prawnikiem. Dzieci w czasie zajęć  dla Mam będą miały zapewnione fachową opiekę.

Nowością oprócz konsultacji z prawnikiem będą wyjazdy do SPA Nałęczów.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2012.

Zapraszamy serdecznie. Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia tel.0501292467

Projekt dofinansowany przez  Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej ze środków PFRON.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: