BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 wrzesień 2014

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Metodyczna „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Metodycznej „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” która odbędzie się w dniach 25 – 27 września 2014 roku.

CEL KONFERENCJI: prezentacja badań i wymiana doświadczeń oraz poprowadzenie zajęć praktycznych w formie warsztatów dotyczących różnych metod i form aktywności ruchowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:
Aktywność ruchowa w procesie edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Rewalidacyjne i socjalizacyjne funkcje aktywności ruchowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Aktywność sportowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.
Rodzaje terapii ruchowej w usprawnianiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Metody i formy realizacji zajęć ruchowych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną – część praktyczna Konferencji /warsztaty metodyczne/.

PUBLIKACJA:
Przesłane artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej w języku polskim i angielskim „Physical activity of Disabled Children and Youth”.
Za publikowane prace autorzy nie otrzymują honorarium. Każdy z artykułów stanie się rozdziałem monografii, przez co rozumie się opracowanie naukowe minimum 0,5 arkusza wydawniczego (tj. 20 000 znaków ze spacjami). W punktacji MNiSzW monografia otrzymuje 4 pkt. – praca w języku polskim, 5 pkt. – praca w języku angielskim.
Wymogi edytorskie monografii będą dostępne na stronie: www.awf-bp.edu.pl w zakładce „Nauka”- konferencja

UCZESTNICY:
Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, dydaktycznych, środowiska fizjoterapeutów, terapeutów, nauczycieli oraz studentów.
Uczestnikami będą m.in. goście ze Słowenii, Łotwy, Hiszpanii, Litwy, Brazylii, Czech, Danii, Anglii.

MIEJSCE KONFERENCJI:
Obiekty dydaktyczno – sportowe Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2

Informacja pochodzi ze strony www.awf-bp.edu.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: