BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 grudzień 2014

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Medycyna personalizowana GENOM-ARCHITEKTURA-SZKOŁA-DESIGN”- również dla rodziców

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Medycyna personalizowana GENOM-ARCHITEKTURA-SZKOŁA-DESIGN” odbędzie się w dniach 11-13 grudnia 2014 r. we Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40 w Lublinie.  

Na konferencję zapraszają Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz współorganizatorzy: Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej UM w Lublinie, Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka UM w Lublinie, Klinika Neurologii Dziecięcej UM Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa w Warszawie, Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS w Lublinie.

Konferencja będzie okazją do prezentacji współczesnych trendów w architekturze, edukacji, medycynie, psychologii i rehabilitacji. Szczególna uwaga będzie poświęcona medycynie personalizowanej – połączenie najnowszych odkryć z dziedziny genetyki i zastosowania ich w terapii celowanej z wykorzystaniem komórek macierzystych. Specjalne sesje dedykowane będą problemom diagnostyki i terapii pacjentów ze spektrum autyzmu. Po raz pierwszy konferencja dotyczyć będzie również problematyki projektowania przestrzeni architektonicznej w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.

Organizatorzy zapraszają również rodziców do udziału w sesjach naukowych, seminariach i licznych warsztatach praktycznych.

Szczegółowy Program Konferencji

Kontakt z organizatorami:

Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 11
20-080 Lublin, tel./fax.: 81 448 61 10

Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin, tel.: 81 538 46 40

E-mail: genom@pollub.pl

Strona internetowa konferencji: www.genom.pollub.pl

Janusz Kocki, prof. UM
kierownik
Zakładu Genetyki Klinicznej UM w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: