BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Maj 2018

II Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

17 maja 2018 r. o godzinie 10:00 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury odbędzie się II Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Organizatorzy Przeglądu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble wraz ze współorganizatorami: Nałęczowski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych „SZANSA” serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na PRZYSTANEK TALENTOWO!!! – WSTĘP WOLNY.

plakat 72dpiWIOSENNE KONFRONTACJE TEATRALNO – MUZYCZNE „PRZYSTANEK TALENTOWO”- czyli II Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to przedsięwzięcie o zasięgu wojewódzkim, cykliczne, organizowane raz w roku (w miesiącu maju). Skierowane jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną z województwa lubelskiego.

Przegląd odbywać się będzie w  Nałęczowskim Ośrodku Kultury, który nie tylko udostępnił nam salę kinową z dużą sceną, ale również wspiera profesjonalną obsługą oświetlenia oraz nagłośnienia.

Zamysł zorganizowania Przeglądu zrodził się pod wpływem chęci stworzenia CZEGOŚ co pozwoli młodym, zdolnym, pełnym artystycznych pasji osobom z niepełnosprawnością intelektualną zaistnieć w środowisku lokalnym, czegoś, co da im możliwość pokazania swojego potencjału, zdolności, swojej pracy. Bardzo nam zależy na zmianie postrzegania przez społeczeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną – nie przez pryzmat dystansu i ograniczeń, ale możliwości i pełnej akceptacji.

Wiosenne konfrontacje teatralno-muzyczne mają za zadanie umożliwić osobom z niepełnosprawnością intelektualną stworzenie i przekazanie innym ludziom wizji swojego własnego świata. Scena, światła, muzyka, publiczność – to wszystko składa się na atmosferę wyjątkowości, daje poczucie zaistnienia, ważności, zrozumienia. Stwarza również wspaniały fundament do integracji, do zawierania znajomości i przyjaźni, do przełamywania barier i uprzedzeń.

Nasze przedsięwzięcie przyniesie korzyści zarówno młodym artystom, którzy będą mogli zaprezentować się przed szerszą publicznością, staną się „najważniejsi i niepowtarzalni”, jak i społeczności lokalnej, dla której będzie to chwila na refleksję, na uświadomienie sobie, że tak naprawdę wszyscy mamy podobne potrzeby, marzenia, poszukujemy przyjaźni, miłości, akceptacji. Uważamy, że wszelkie akcje dające osobom niepełnosprawnym możliwość zaistnienia w roli „twórcy”, możliwość pokazania swoich umiejętności, efektów, ciężkiej czasem pracy, wpływają pozytywnie na budowanie prawidłowych relacji społecznych.

koordynator Renata Kruk
tel. 605 681 708

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: