BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 kwiecień 2017

III Akademicki Turniej o Puchar Rektora UMCS w Lublinie „Boccia Cup 2017”

III Akademicki Turniej o Puchar Rektora UMCS w Lublinie „Boccia Cup 2017” odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. w Centrum Kultury Fizycznej UMCS w godz. 9.00-16.00.

W turnieju mogą wziąć udział studenci oraz pracownicy lubelskich szkół wyższych. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: bocciacup@umcs.pl do  dnia 15 kwietnia 2017 r. Powinno ono zawierać: imiona i nazwisko, status student/pracownik, reprezentowana Uczelnia, stopień niepełnosprawności ( dotyczy osób z niepełnosprawnością), dane kontaktowe (e-mail).

System i regulamin rozgrywek zostanie podany w komunikacie nr 2, który zostanie wysłany do uczestników drogą elektroniczną oraz umieszczony na stronie internetowej UMCS oraz na facebook’u.

Zasady gry:

a. Turniej będzie przeprowadzony w parach (dowolna konfiguracja par pod względem sprawności, płci i statusu).

b. Rozgrywki będą organizowane w pozycji siedzącej.

Wymagane obuwie sportowe.

Nagrody:

a. Puchary i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych par.

b. Okolicznościowe dyplomy dla wszystkich

Więcej informacji można uzyskać u Piotra Jasiulewicza – tel. 724 725 360.

Organizatorzy:

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS
Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych UMCS
Centrum Kultury Fizycznej UMCS

 

Katarzyna Filipowska

Przewodnicząca ZSN „Alter Idem” UMCS

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: