BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Październik 2013

III Edycja „Gali Aktywnych i Solidarnych”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu jest organizatorem kampanii pn.: III Edycję „Gali Aktywnych i Solidarnych”, która rozpocznie się 03 grudnia 2013 roku  o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3.

Podczas Gali wyróżnione zostaną:

KATEGORIA A – najbardziej aktywne osoby z niepełnosprawnością, które w roku 2013 osiągnęły wymierne sukcesy w przynajmniej jednej z niżej wymienionych dziedzin:
– praca
– nauka
– kultura i sztuka
– sport
– aktywność obywatelska

KATEGORIA B – najbardziej solidarne i odpowiedzialne podmioty (instytucje/przedsiębiorstwa), które w roku 2013 wspierały działania organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością/ osoby  z niepełnoprawnością,

KATEGORIA C – najbardziej solidarni i odpowiedzialni wolontariusze (zgłaszane mogą być zarówno osoby jak i grupy), których praca na rzecz osób z niepełnosprawnością zasługuje na najwyższe uznanie i stanowi wzór do naśladowania.

KATEGORIA D – Przyjazna administracja publiczna, której działania na rzecz osób z niepełnosprawnością przyczyniają się do włączenia ich w główny nurt życia społecznego.

KATEGORIA E – Media społecznie odpowiedzialne,   które działają na rzecz zwalczania stereotypów i promują wizerunek aktywnych osób z niepełnosprawnością.

Aby zgłosić KANDYDATA do wyróżnienia w danej kategorii, należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i przesłać ją do Organizatorów Gali do dnia 8 listopada 2013 roku na adres e-mail: biuro@spdn.pl wpisując w tytule maila „Gala – zgłoszenie”.

Uwaga !!! Można zgłosić dowolną liczbę kandydatów do wszystkich lub tylko do wybranych kategorii.
Jedna karta zgłoszeniowa powinna zostać wypełniona dla jednej zgłaszanej osoby/grupy/instytucji.

Wyboru nagrodzonych/wyróżnionych dokona Kapituła składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych mediów, poprzednich nagrodzonych  oraz przedstawicieli Organizatora.

W razie pytań, proszę o kontakt z Kamilem Kabasińskim (kamil.kabasinski@gmail.com, 608-247-039).

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW