BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Marzec 2014

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”

„Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”.

W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, które piszą wiersze. W tym roku, podobnie jak w czasie ubiegłorocznej edycji, przewidziane są dwie kategorie: osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z pozostałymi niepełnosprawnościami. Laureatom konkursu w obydwu kategoriach zostaną przyznane nagrody pieniężne:

I miejsce – 5 tys. zł,
II miejsce – 3 tys. zł,
III miejsce – 2 tys. zł.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do 31 marca 2014 roku.

Nadesłane wiersze oceni jury w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Leszek A. Moczulski i Adam Ziemianin.

Do utworów należy dołączyć:
– kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
– wypełnioną i podpisaną własnoręcznie (lub przez pełnomocnika) kartę zgłoszeniową;
– zaparafowane na każdej stronie, a na ostatniej czytelnie podpisane oświadczenie uczestnika;

Wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca 2014, podczas 11. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty na Rynku Głównym w Krakowie.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Paulina Walotek,
tel: 12 415 10 33
tel: 661 22 33 16
paulinawalotek@republikamarzen.org

Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie uczestnictwa
Regulamin

Słowa, dobrze, że jesteście

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW