BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Styczeń 2012

III Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Lubelski Ośrodek Samopomocy serdecznie zaprasza do udziału w III Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2012 r. w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Władysława  Łokietka 1 – Sala Obrad nr 2. Wezmą w nim udział Urzędnicy z  województwa lubelskiego odpowiedzialni za współpracę z organizacjami  pozarządowymi, oraz  przedstawiciele organizacji pozarządowych.
W załączeniu  zaproszenie, program Forum i karta  zgłoszeniowa.

Zaproszenie Forum

Program Forum

Karta zgłoszeniowa Forum

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: