BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Październik 2019

Realizacja Konwencji ONZ o prawach ON

W dniu 10 października 2019 r. odbyła się III Konferencja pt. „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Otwarcie Konferencji rozpoczął Ks. prof. dr. hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  Konferencja poświęcona była analizie stanu realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pod kątem wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych i działań w zakresie polityki społecznej prowadzonych przez administrację państwową. 

Podczas sesji wykładowej wystąpili m.in.: Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w MRPiPS – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jako przykład nowych rozwiązań na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami, Mirosław Izdebski, Dyrektor Departamentu ds. Programów PFRON – Programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Projekty PFRON finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Program Dostępność Plus – pierwszy rok realizacji oraz Ks. dr hab. Witold Janocha prof. KUL – Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

Konferencję współorganizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydarzenie odbyło się w budynku Centrum Transferu Wiedzy KUL, przy ul. Radziszewskiego 7.

Fotogaleria

Kamil A. Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: