BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 Wrzesień 2019

III Konferencja „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Zaproszenie do udziału w organizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniu 10 października 2019 r. III Konferencji pt.  Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Jest to kolejna edycja wydarzenia służącego analizie stanu realizacji Konwencji w Polsce pod kątem wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych i działań w zakresie polityki społecznej prowadzonych przez administrację państwową. Konferencja jest współorganizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Wydarzenie odbędzie się w budynku Centrum Transferu Wiedzy KUL, przy ul. Radziszewskiego 7 (wjazd od al. Racławickich) w Lublinie, w sali CTW-408. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Program konferencji oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załączeniu.
W celu potwierdzenia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl do dnia 7 października 2019 r.

Formularz rejestracyjny 2019

Program konferencji 2019

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: