BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 wrzesień 2015

III Polskie Dni Spirometrii – bezpłatne badanie płuc

W dniach 17.09.2015 (czwartek) i 18.09.2015 (piątek) w ramach III Polskich Dni Spirometrii zapraszamy na bezpłatne badanie spirometryczne.

Spirometria -plakat

Obturacyjne choroby płuc ( astma i POCHP) są w Polsce nadal niedostatecznie zdiagnozowane. Pomimo znacznych wysiłków ze strony lekarzy POZ, alergologów i pneumonologów, nadal ponad 50% chorych na astmę zmaga się z nierozpoznaną chorobą i aż 80% chorych na POCHP ma duszności, kaszel i niestety nie wie, że u podstawy ich dolegliwości stoi przewlekła obturacyjna choroba płuc POCHP.

Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową  oraz Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK nr 4, zapraszają na bezpłatne badanie spirometryczne (przepływy powietrza w płucach), które  można wykonać w dniach 17.09.2015 (czwartek) i 18.09.2015 (piątek) w godzinach 15.00 – 18.00    w pracowni Kliniki przy ul. Jaczewskiego 8. (SPSK nr 4).

W celu sprawnej organizacji badań proponujemy wszystkim chętnym wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie swego udziału w badaniu, pod nr telefonu: 513 046 883.

Zofia Brzozowska

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: