BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 luty 2019

III Przegląd Filmów Integracyjnych szansą na promocję dobrych praktyk z zakresu aktywizacji osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału w III edycji Przeglądu Filmów Integracyjnych. 

Przypominamy, że filmy promujące ideę integracji osób niepełnosprawnych można zgłaszać do Konkursu jeszcze tylko do 11 marca 2019 roku. Zgłoszenia można przesyłać z całej Polski.

Przegląd organizowany jest w ramach konferencji pt.: „Innowacje w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych”, która odbędzie się w Poznaniu 28 marca 2019 roku.

Celem przeglądu jest docenienie twórców filmów reklamowych promujących idee integracji osób niepełnosprawnych.

Temat przeglądu brzmi „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

Przegląd adresowany jest do szerokiego kręgu twórców. Do udziału zapraszane są zarówno podmioty aktywizujące osoby niepełnosprawne, jak i producenci filmów reklamowych promujących w Polsce idee integracji osób niepełnosprawnych. Film może być amatorskim dziełem indywidualnym, jak również produkcją zrealizowaną przez agencję filmową, reklamową lub przez grupę reżyserską.

Organizatorzy chcą docenić wkład podmiotów zaangażowanych w rehabilitację oraz aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością. W związku z tym można przesyłać 2-minutowe filmy, które z pewnością przygotowywane są m.in. przy okazji różnego rodzaju wydarzeń organizowanych w poszczególnych placówkach.

Prace zaakceptowane do przeglądu powinny charakteryzować się następującymi cechami:
– promować idee integracji osób niepełnosprawnych;
– być dziełem nie dłuższym niż 2 minuty;
– dzieło powinno być zapisane w jednym z klasycznych formatów filmowych (avi, mov, wmv, mp4, mpeg4);
– dzieło może zostać wykonane w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym oraz technice (np. animacji).

W ramach przeglądu najlepsze filmy przeglądu otrzymają jedno z dwóch wyróżnień:
– nagrodę Jury dla filmu amatorskiego, przyznaną na podstawie decyzji jurorów przeglądu;
– nagrodę Jury dla filmu profesjonalnego, przyznaną na podstawie decyzji jurorów przeglądu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przeglądzie powinny wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją wraz z dziełem nagranym na nośniku pendrive do 11 marca 2019 roku na adres współorganizatora: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Wielkopolski, ul. Lindego 6, 60-573 Poznań lub dostarczyć drogą elektroniczną skan zgłoszenia oraz link umożliwiający pobranie filmu, na adres: konferencje.poznan@pfron.org.pl .

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem III edycji Przeglądu Filmów Integracyjnych.

Materiały do pobrania na stronie: www.pfron.org.pl

Plakat - Przegląd filmów integracyjnych

 

 

Źródło: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: