BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 wrzesień 2016

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne integruje

18 września 2016 r. w Rąblowie odbyło się spotkanie o charakterze integracyjno-rekreacyjnym dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Organizatorem wydarzenia było Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne we współpracy z Gminą Wąwolnica.

Zdjęcie

Tematem spotkania było podsumowanie projektu społecznego o tematyce antyalkoholowej. Pomysł na przygotowanie takiego projektu był efektem obserwacji osób z niepełnosprawnością, które traktują alkohol jako metodę rozwiązywania problemów oraz formę spędzania wolnego czasu. Zarząd Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego w porozumieniu z Wójtem Gminy Wąwolnica Marcinem Łaguną oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotował projekt zaadresowany do osób z niepełnosprawnością mający na celu przedstawienie podstawowych informacji na temat szkodliwości alkoholu, odkrywania pasji oraz integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem.

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne zadanie zrealizowało w miesiącu sierpniu i wrześniu 2016 r. na terenie Gminy Wąwolnica i Gminy Nałęczów. Projekt przebiegał w następujących etapach:

1. Pogadanka edukacyjna na temat negatywnych skutków spożywania alkoholu.
2. Plener fotograficzny pt. „Moje miejsce” .
3. Warsztaty plastyczne o tematyce antyalkoholowej.
4. Spotkanie integracyjne podczas którego odbyła się prezentacja prac plastycznych oraz prac fotograficznych.

Zdjęcie

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osób z niepełnosprawnością. W pogadance edukacyjnej oraz warsztatach plastycznych i fotograficznych wzięło udział 30 osób. Największym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie integracyjne zorganizowane 18 września w Ośrodku Rekreacyjnym NART SPOTR w Rąblowie, w którym wzięło udział ok. 150 osób.

Wydarzenie zaszczycili swą obecnością oficjalni goście m.in. Leszek Gorgol – Członek Zarządu Powiatu Puławskiego, Marcin Łaguna Wójt Gminy Wąwolnica, Małgorzata Suszek-Zawadzka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Katarzyna Kolibska Dyrektor Gminnego Ośrodka kultury w Wąwolnicy, Maria Rzeczyca przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Oddział w Nałęczowie oraz osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny w tym Pensjonariusze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie oraz Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nałęczowie.

Podczas spotkania, w formie wystawy, zaprezentowane zostały prace o tematyce antyalkoholowej powstałe podczas warsztatów plastycznych i fotograficznych. Zaprezentował się również Zespół SYMPATYCZNI działający w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nałęczowie. W ramach spotkania zorganizowane zostały gry i zabawy integracyjne oraz warsztaty plastyczne. Chętni mogli wziąć udział m.in. w malowaniu wspólnego plakatu o tematyce antyalkoholowej, warsztatach z malowania gipsowych figur, tańcach integracyjnych, sztafecie, bitwie na papierowe kule, meczu piłki nożnej oraz przejażdżce bryczką po malowniczym Rąblowie. Spotkaniu towarzyszyła zabawa taneczna. Uczestnicy spotkania mieli możliwość skorzystania z przygotowanego przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne poczęstunku w tym z gorącego bigosu, grillowanych kiełbasek, wyrobów z wiejskiego stołu, domowych ciast i owoców oraz zimnych i gorących napoi.

Zadanie publiczne zrealizowane przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne 18 września, przyczyniło się do integracji osób niepełnosprawnych z gminy Wąwolnica oraz do promocji kultury w w/w grupie. Stało się okazją do rozmowy na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz do zaprezentowania osobom z niepełnosprawnością sposobów umiejętnego organizowania i spędzania czasu wolnego. Spotkanie o charakterze integracyjno –rekreacyjno –sportowym, przyczyniło się do podniesienia w środowisku lokalnym poziomu wiedzy na temat niepełnosprawności oraz sposobu funkcjonowania i potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, chorych psychicznie oraz starszych. Oddziaływania zrealizowane w ramach projektu przyczyniły się do przełamania istniejących w społeczeństwie stereotypów, dotyczących wartości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i społecznym. Zrealizowane zadanie publiczne pozytywnie wpłynęło na kształtowanie właściwych postaw społecznych i zachowań wobec osób niepełnosprawnych oraz postaw sprzyjających integracji z tymi osobami.

no images were found

Magdalena Stasiak-Toruń
Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: