BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 Październik 2019

Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją

3 października odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku II edycji studiów podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją.

Inauguracja odbyła się w Auli Audytorium Maximum Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy Aleje Racławickie 1 w lublinie. Inaugurację rozpoczęła Prof. dr hab. n. med. Hanna Trębacz prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Następnie wystąpili zaproszeni goście m.in.; Krzysztof Michałkiewicz sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, Jerzy Dębski Dyrektor Oddziału PFRON w Lublinie, Dr n. o zdrowiu Justyna Chmiel opiekun merytoryczny I edycji studiów podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją, Dr n. o zdrowiu Kamil Chołuj opiekun merytoryczny II edycji studiów podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją, ekspert ds. aktualizacji studiów oraz absolwentka I edycji studiów która przybliżyła swoje doświadczenia z modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. 

Celem realizacji studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowiania-prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. 

Studia podyplomowe mają na celu wdrażanie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją  jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce. Głównym celem specjalisty ds. zarządzania procesem rehabilitacji jest umożliwienie podjęcia lub powrotu do aktywności społecznej i zawodowej osoby rehabilitowanej.  

Fotogaleria

Kamil A. Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: