BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 Październik 2011

Informacja dla organizacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej organizuje spotkanie dla organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej. Odbędzie się ono 25 października 2011 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej w siedzibie ROPS w Lublinie przy ul. Zana 38 (pok. 216, II piętro). Celem spotkania będzie omówienie wybranych zagadnień związanych z konkursem ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz sprawozdawczości  dotyczącej rozliczania dotacji z realizowanych zadań.
Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Zana 38, faxem pod nr 81 528 76 30 lub e-ailem:rops@lubelskie.pl –  do dnia 21.10.2011 r.

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.rops.lubelskie.pl.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: