BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Maj 2014

Informacja dla pracodawców

Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza Pracodawców do organizacji 6 miesięcznego stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie w wieku powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.

 

Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest: zapewnienie zatrudnienia po zakończonym stażu co najmniej na okres trzech miesięcy oraz przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z  załącznikami). Wniosek o organizację stażu można pobrać ze strony: http://mup.lublin.pl/dla_pracodawcow/staz.html

Monika Różycka-Górska

Kierownik Referatu Kancelarii/Rzecznik Prasowy

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

www.mup.lublin.pl

tel. 81 466 52 66, tel. kom. 601 964 120

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW