BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Październik 2011

Informacja o konferencji w W-MSON

W dniach 21 – 23 września b.r. w Hotelu Star Dadaj odbyła się konferencja zorganizowana przez Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pn. „Zintegrowani Niepełnosprawni – rozwój sieci organizacji Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych”

W konferencji uczestniczyło ok. 70 przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, WUP i PCPR. Dyskutowano  na temat aktualnych problemów ON i ich organizacji.

Dokonano wymiany doświadczeń w zakresie nowatorskich działań na rzecz ON i współpracy z administracją publiczną.

W czasie Konferencji zapoznano uczestników o kolejnych działaniach Sejmiku w ramach projektu i zaproszono  do udziału w nim wszystkie organizacje.

Przedstawiciele kilku organizacji dokonali prezentacja dobrych praktyk, projektów w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych i współpracy z administracją publiczną,

Andrzej Szałach – Przewodniczący Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych przedstawił niezwykle istotną dla środowiska kwestię ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, szanse, korzyści dla środowiska związane z ratyfikacją.

Powołano trzy zespoły tematyczne;

– I zespół ds. Debat Powiatowych (W-MSON, ROPS, PCPR)

– II zespół ds. wypracowania stanowisk w aktualnych sprawach organizacji zrzeszonych w sieci,

– III prezentacja organizacji/doradztwo w pisaniu projektów,

Zespoły po kilkugodzinnej pracy przedstawiły wnioski, które stanowić będą wytyczne do dalszej pracy Sejmiku.

W dalszej części dyskusji omówiono tworzenie i funkcjonowanie Rad Pożytku Publicznego w woj. warmińsko-mazurskim (ESWIP).

Andrzej Szałach przedstawił jak organizacje pozarządowe m. Lublina  przyczyniły się do utworzenia zasad powołania Rady Pożytku Publicznego oraz przedstawił stosowne Uchwały Rady Miasta, które stanowią akty prawne w tym zakresie obowiązujące w Lublinie.

 Andrzej Szałach

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: