BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 luty 2019

Informacja o podziale środków finansowych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2019

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął uchwałę nr 6/2019 w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na 2019 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (…).

Plan finansowy PFRON na 2019 r. przewiduje na realizację przelewów redystrybucyjnych środki (łącznie z kosztami obsługi) w wysokości 1 044 700 tys. zł w tym:

  1. dla samorządów wojewódzkich 178 519 tys. zł (bez kosztów obsługi),
  2. dla samorządów powiatowych 840 700 tys. zł (bez kosztów obsługi).

 

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2019 roku. 
Powiat Środki
dla powiatu
ogółem
[zł]
w tym
środki na działanie WTZ
[zł]
lubelski 1 885 287 640 656

 

Podział środków PFRON dla samorządów wojewódzkich w 2019 roku 
Województwo Środki
dla województwa
ogółem
[zł]
w tym
środki na działanie ZAZ
[zł]
Lubelskie 10 547 229 6 116 000

Podziały środków PFRON zawarte są w załącznikach.

Źródło: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: