BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
19 Październik 2011

Mieszkania treningowe w Muratynie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” rozpoczęło 2 sierpnia 2011 roku realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie”.

                 

Głównym celem zadania jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i podjęcia zatrudnienia.

W ramach zadania w Mieszkaniu Treningowym w Muratynie prowadzone są zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności niezbędnych w codziennym życiu. Ponadto beneficjenci projektu uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych, wyjeździe kulturalno-integracyjnym, będą także brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych na krytej pływalni w Horyńcu.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju” Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Artykuł pochodzi ze strony Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Otwarta dłoń” w Muratynie.
Udostępniony za zgodą Stowarzyszenia.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: