BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Marzec 2020

Informacje Dyrektora Wydziału ds. ON m. Lublin

W związku ze stanem epidemii, zwracam się do Państwa o szczególną troskę, o osoby niepełnosprawne będące beneficjentami pomocy lubelskich organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji, lecz osoby zależne, zamknięte w domach pozostają w trudniejszych okolicznościach  z uwagi na osamotnienie i utrudnione zabezpieczanie swoich podstawowych potrzeb.

Zwracamy uwagę, iż lubelskie służby stanęły na wysokości zadania i uruchomiły pomoc.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie udostępnił telefony, pod którymi osoby niesamodzielne czy seniorzy mogą otrzymać wsparcie w codziennym funkcjonowaniu w obliczu epidemii. Dodatkowo na stronie lubelskiego MOPR podane są godziny dyżurów pomocy psychologicznej, którą mogą uzyskać osoby, które z uwagi na zagrożenia pozostają w gorszej kondycji psychicznej: http://mopr.lublin.eu/

Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych pod numerem telefonu 81 466 30 83, w dni robocze od 7.30 do 15.30 a także za pośrednictwem skrzynki mailowej: ion@lublin.eu jest w gotowości, aby odpowiadać na pytania osób niepełnosprawnych i kierować je w możliwe, w Lublinie miejsca pomocy.  

Nie pozostawajmy obojętni na potrzeby osób słabszych i niesamodzielnych, dbając jednak także o własne bezpieczeństwo i zdrowie.

Bardzo prosimy o kontakt ze służbami w sytuacjach wymagających interwencji i wsparcia. Wiemy, że organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego są w stałym kontakcie z podopiecznymi i ich rodzinami.

Za to zaangażowanie dziękujemy i prosimy o zgłaszanie służbom społecznym, sytuacji trudnych i wymagających interwencji.

W sytuacji zgłaszania się osób niesamodzielnych z prośbą o pomoc proszę je kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, we współpracy z innymi służbami miejskimi pomagają osobom samotnym (starszym i niepełnosprawnym) w zrobieniu i dostarczeniu osobom niesamodzielnym, niezbędnych zakupów.

Wszelkie informacje o osobach, które będą potrzebowały tego rodzaju wsparcia, prosimy przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie,

tel. 81 466 53 30, 882 431 094, e-mail: aszema@mopr.lublin.eu.

W załączeniu przekazujemy Państwu numery telefoniczne dyżurujących psychologów, z prośbą o udostępnianie osobom, które potrzebują takiego wsparcia: 

Wsparcie Psychologiczne dla Mieszkańców Lublina:

Wsparcie psychologiczne dla Mieszkańców Lublina dostępne jest w godzinach od 7:30 do 19:00, od poniedziałku do piątku, pod następującymi numerami telefonów:

 • 81 466 55 48
 • 81 466 55 47
 • 81 466 55 46
 • 603 780 650

Dyżury psychologiczne Telefonu Zaufania świadczone są pod numerami:

 • 733 588 900 – całodobowo, 7 dni w tygodniu
 • 733 588 600 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 19:00.

Od 20.03.2020 r. uruchomione zostały dodatkowe linie telefoniczne ze wsparciem psychologicznym, działające według następującego harmonogramu:

 • Wtorek 7.00-13.00 – 796 681 435 – dyżur interwencyjny, socjalny,
 • Wtorek 13.00-19.00 – 796 679 896,
 • Środa 7.00-13.00 – 576 705 528,
 • Środa 13.00-19.00 – 576 704 832,
 • Czwartek 7.00-13.00 – 534 803 933,
 • Czwartek 13.00-19.00 – 576 705 517,
 • Piątek 7.00-13.00 – 534 803 920,
 • Piątek 13.00-19.00 – 534 803 934.

Pomoc psychologiczna świadczona jest przez pracowników Specjalistycznej Poradni dla Rodzin MOPR w Lublinie oraz przez pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.

Z życzeniami zdrowia.

Joanna Olszewska

Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: