BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 marzec 2015

Informacja o zrealizowanym projekcie pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Wólka Łańcuchowska poprzez utworzenie miejsca rekreacji”

„Zagospodarowanie centrum miejscowości Wólka Łańcuchowska poprzez utworzenie miejsca rekreacji” to projekt polegający na urządzeniu monitorowanego placu zabaw z elementami siłowni plenerowej. Plac został ogrodzony i oświetlony w technologii ledowej. Realizacja projektu przyczyniła się niewątpliwie do rozwoju bazy rekreacyjnej na obszarze Gminy Milejów. Powstały obiekty małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które będą służyły mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym Wólkę Łańcuchowską. Inwestycja poprawiła estetykę miejscowości, poprzez zagospodarowanie dotychczasowych nieużytków.

Projekt PSOUU

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: