BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Luty 2012

Inne spojrzenie na chorego pacjenta

Optymistycznie ku zdrowiu – to dewiza Centrum Medycznego „Orto – Optymist” , która wraz z holistycznym postrzeganiem człowieka (poprzez pryzmat jedności ciała, ducha i umysłu) daje niezwykłe rezultaty w leczeniu wielu dolegliwości.

Czy jesteśmy skazani na bóle kręgosłupa, stawów i mięśni?
Pod takim tytułem w dniu 27 lutego 2012 r. w sali widowiskowej Domu kultury LSM, na ul. Konrada Wallenroda 4a, o godz. 18.00, odbył się otwarty wykład, na który przyszło około stu osób.

Wykład obejmował następujące zagadnienia:

Psychosomatyczne przyczyny dolegliwości bólowych kręgosłupa, stawów i mięśni.

To zagadnienie przedstawił dr n. med., specjalista rehabilitacji medycznej Piotr Gawda. Podkreślił On, że obecnie wąskie specjalizacje w medycynie, uwarunkowania społeczne, potrzeba opisu stanu zdrowia i choroby poprzez wprowadzenie klasyfikacji i kodów, powoduje przeniesienie nacisku z leczenia człowieka na leczenie jednostki chorobowej.

Objawy bólowe okolicy szyjno – barkowej.

Omówił mgr. fizjoterapii Jarosław Woźniacki z „Symetrii”. Wskazywał, że  efektem niespójności jest wzrastająca liczba pacjentów z rozpoznaniem tzw. zespołów bólowych niereagujących na powszechnie stosowane procedury medyczne.

Zespoły chorobowe w obrębie kręgosłupa lędźwiowego i miednicy (minimum wysiłkowe, nietrzymanie moczu).

Ten temat szczegółowo opisał mgr. fizjoterapii  Zbigniew Nowosad z „Symetrii” . Wskazywał, że tylko właściwie postawiona diagnoza, indywidualnie dobrana gimnastyka – wykonywana systematycznie, najpierw w gabinecie a później w domu może przynieść wyczekiwane rezultaty.

Warunki skutecznej rehabilitacji.

Podstawowym i fundamentalnym warunkiem skutecznej rehabilitacji wg. wszystkich prelegentów, jest holistyczne postrzeganie osoby ludzkiej w jej zdrowiu lub chorobie. Tylko postrzeganie człowieka poprzez pryzmat – jedności ciała, ducha i umysłu,  może zainicjować procesy poprawy zdrowia i całkowite  wyleczenie. Uzyskanie relacji terapeuta – pacjent warunkuje skuteczna terapię.

Ożywiona i długo trwająca  Dyskusja   była ostatnim punktem spotkania.

Na zakończenie, niektórzy z przybyłych chorych pytali:
Dlaczego obecnie państwowa służba zdrowia  nie ma takiego podejścia do pacjenta? Dlaczego władze państwowe nie chcą  wykorzystać wiedzy, doświadczenia, zapału, zdolności i potencjału lekarzy i fizjoterapeutów w takim podejściu do chorego? Czy wszystkie, lub prawie wszystkie stany bólowe można usunąć stosując się do wskazań lekarskich? Ile kosztuje wizyta i zabiegi? Czy jest taka możliwość, że w przyszłości tego typu zabiegi będą wykonywane w ramach państwowej opieki zdrowotnej?
P. Róża Kloc jako pacjentka Centrum Medycznego „Orto – Optymist” na swoim przykładzie potwierdziła skuteczność terapii. Wiele zainteresowanych osób   prosiło o podanie telefonu.
Spotkanie zakończyło się po godz 20-tej.

Jadwiga Karczewska

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: