BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Marzec 2012

Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych  organizuje konferencję pt.: „Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności”, która odbędzie się 19 marca 2012 r. w sali Ludwikowskiej Polonia Palace Hotel, Warszawa Aleje Jerozolimskie 45.
W załączeniu : zaproszenie, program oraz formularz zgłoszenia

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Instytut nie pokrywa kosztów uczestnictwa, w tym kosztów dojazdu

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie – program

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: