BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 marzec 2016

Integracja środowisk

Integracja – (łac. integratio); zespolenie się, scalenie, tworzenie całości z części, tworzenie nowej struktury, która nie jest prostym połączeniem elementów, i która w równie prosty sposób nie może ulec rozkładowi. Skuteczność czy powodzenie takiego procesu musi uwzględniać czynnik dobrej woli lub naturalność potrzeb. Można mówić o integracji grupy, społeczeństwa, narodu, państwa, systemu pojęć, idei, integracji gospodarczej, politycznej.

Zdjęcie

W dniu 15 marca 2016 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy, placówce Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej, odbyło się spotkanie kobiet z różnych instytucji z terenu powiatu łęczyńskiego, takich jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Skarbowy, Komenda Powiatowej Policji, szkoły, ośrodki kultury, poradnie pedagogiczno psychologiczne, BS oraz Zarządu Koła w Łęcznej.

Cele spotkania to:

  1. Zintegrowanie środowisk
  2. Prezentacja działalności WTZ oraz Stowarzyszenia
  3. Informacja o funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym
  4. Poznanie form pracy prowadzonej z młodzieżą niepełnosprawną w warsztacie
  5. Prezentacja artystyczna
  6. Prezentacja prac wykonywanych podczas zajęć w różnych pracowniach
  7. Słodki poczęstunek.

Na gości w drzwiach czekali uczestnicy warsztatu, witając gości i zapraszając. Spotkanie rozpoczęła kierownik warsztatu i przewodnicząca Zarządu Koła w jednej osobie p. Maria Lisek-Zięba. Witając wszystkich min powiedziała:

„Zintegrowanie środowisk to bardzo ważna i istotna rzecz. Niepełnosprawność ma wiele przyczyn, podłoży. Osoba niepełnosprawna to człowiek, który w pewnej dziedzinie ma specjalne potrzeby, poza tym jest zwyczajnym człowiekiem. Nie należy postrzegać go i traktować przez pryzmat niepełnosprawności. Niepełnosprawność nie powinna być ani powodem odrzucenia ani nagradzania. W dniu dzisiejszym przekonacie się Państwo, że poprzez bycie niepełnosprawnym w niczym nie „odstają”, potrafią nawet więcej od nie jednej osoby zdrowej. Osoby te oczywiście potrzebują wsparcia, zrozumienia i pomocy.”

„Zrozumieć potrzeby drugiej osoby nie oznacza rezygnacji ze swoich własnych. Oznacza natomiast okazanie drugiej osobie, że jesteś zainteresowany zarówno swoimi, jak i jej potrzebami”. Marshall B. Rosenberg

Prezentację działalności WTZ, koła w telegraficznym skrócie przedstawiła kierownik WTZ. Na slajdach można było zobaczyć relacje z tego co wydarzyło się, jakie działania były podejmowane przez Zarząd Koła i warsztaty.

Działania podejmowane przez kierownika i pracowników warsztatu są bardzo rozległe. Oprócz działań tych codziennych, określonych przez Indywidualne Programy Rehabilitacji, są także te z zakresu uspołeczniania poprzez udział poszczególnych uczestników, w tym z zespołów artystycznych i solisty, w przeglądach konkursach, festiwalach krajowych i zagranicznych.

Zdjęcie

Zdjęcie

Uczestnicy spotkania obejrzeli i usłyszeli w wykonaniu zespołów spektakl „Miłość w czterech żywiołach”, składankę melodii świata wykonanych na instrumentach perkusyjnych oraz piosenki wykonane przez solistę, specjalnie przygotowane dla pań na to spotkanie.

Kolejny etap spotkania to zaprezentowanie nowej formy zajęć, wytwarzanie podpałki ekologicznej przez uczestników kilku pracowni (zmienność uczestników).

Zdjęcie

Dzięki zabiegom Zarządu Koła, uczestników, ludzi dobrej woli staliśmy się franczyzobiorcą K-Lumet. Zakupiony został w Jarosławiu w Zakładzie Aktywności Zawodowej, sprzęt, przeszkoleni uczestnicy i pracownicy do prowadzenia zajęć. Ekologiczna rozpałka K-Lumet jest przyjazna dla środowiska naturalnego, w pełni naturalna, czysta i bezzapachowa. Uczestnicy warsztatu mogą robić „coś” innego co daje im wiele satysfakcji.

Drewniana, żywiczna podpałka w tekturowym pudełku, może być użyta np. w kominku, przy rozpalaniu grilla czy też pieca, jest efektowna na prezent. Nazwa podpałki pochodzi wprost od wyrażenia „qu’a allumer”, czyli po prostu „rozpalać”. Podpałka powstaje z resztek drewna żywicznego, tekturowych rolek po papierze toaletowym oraz wosku pochodzącego ze zbiórek publicznych resztek świec.

Zdjęcie

Wszyscy uczestnicy spotkania obdarowani zostali ekologicznymi rozpałkami K-Lumet. Zostali też poproszeni o zaangażowanie się w zbiórkę resztek świec, rolek po papierze toaletowym. Wiele osób już to robi, bardzo aktywni już są. Dziękujemy p. Marii Gryzio, pracownikom Urzędu Skarbowego, p. Barbarze Klepacz oraz uczestnikom warsztatu.

Zdjęcie

Osoby, które po raz pierwszy były na spotkaniu (spotkania odbywają się co roku) nie kryły wzruszenia oraz podziwu patrząc na prezentowane prace – stroiki, dekoracje, występy.

Pani Anna Czarnecka dyrektor GCKiS z Ludwina miedzy innymi powiedziała:

„ Zapraszamy na różne imprezy zespoły, płacimy nie małą kasę a tu obok siebie mamy tyle piękna. Powinniśmy zrobić wszystko aby wspomagać, promować naszych własnych twórców. Zrobię wszystko aby zespoły brały czynny udział w naszych imprezach…”

W podobny sposób wypowiedziało się wiele innych osób. Podsumowaniem spotkania był słodki poczęstunek przygotowany przez uczestników warsztatu.

Zdjęcie

Ludzie, którzy tracą czas czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz!  Mark Fisher

Nie czekamy na sprzyjający czas ani lepsze warunki, idziemy każdego dnia z uśmiechem na twarzy i podniesioną głową, wykonując swoją pracę najlepiej jak potrafimy i tego samego uczymy naszych uczestników.

 

 

 

W Polsce wg narodowego spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku, liczba osób niepełnosprawnych wynosi 5.456,7 tys., co stanowi 14,3 procent ludności kraju. Oznacza to, że co siódmy mieszkaniec naszego kraju jest osobą niepełnosprawną lub za taką się uważa.

 

Nie ważne ile jest osób niepełnosprawnych, ważne natomiast jest aby być użytecznym, aktywnym i czuć się potrzebnym. Stereotypy niech idą do lamusa, nasi uczestnicy wiedzą, że mają swoje prawa i że są częścią społeczeństwa.

 

„Bądź wdzięczny za to, co masz, a będziesz miał tego więcej. Jeśli koncentrujesz się na tym, czego nie masz, nigdy nie będziesz miał wystarczająco dużo”.     Oprah Winfrey

 

Dziękuję za spotkanie i zapraszam za rok.

 M.Lisek-Zięba

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: