BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Marzec 2019

Integracja Środowisk – konferencja

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy w dniu 01.03.2019 r. zorganizowały konferencję „Integracja Środowisk 2019”.

Program uroczystości zawierał:

 1. Prezentację działalności Stowarzyszenia i WTZ.

 2. Uroczyste otwarcie II Kampanii Społecznej wspólnie z Polskim Instytutem Filantropii – „Kilometry Dobra”.

 3. Informację o funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Część artystyczną w wykonaniu zespołu „Figiel” i „Bębnoludy” działających w WTZ.

 6. Słodki poczęstunek.

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych władz: Burmistrz i wójtowie gmin, Starosta powiatu, dyrektorzy szkół, przedstawiciele różnych instytucji i biznesu. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:

 1. Dawid Kostecki – Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego,

 2. Leszek Włodarski – Burmistrz Miasta Łęczna,

 3. St. sierż. Anna Bizionek i Izabela Zięba – Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

 4. Leszek Szafran – architekt,

 5. Małgorzata Fiałkowska i Małgorzata Kulik – Urząd Skarbowy w Łęcznej,

 6. Ewa Studzińska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej,

 7. Wanda Podczas – Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie,

 8. Małgorzata Chruścik – Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie,

 9. Elżbieta Sadowska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie,

 10. Barbara Stankiewicz-Truk – Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie,

 11. Anna Kłoda i Agnieszka Zakościelna – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

 12. Jolanta Kostecka – NZOZ Salmed,

 13. Stanisław Jamiński – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Cycowie,

 14. Ryszard Prus – Prezes KASA Unii Lubelskiej w Lublinie, SKOK Łęczna

Uroczystego otwarcia dokonała Maria Lisek-Zięba przewodnicząca Zarządu Koła i kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w jednej osobie, powitała wszystkich przybyłych gości i rodziców na Konferencję. Przedstawiła podejmowane działania, osiągnięcia i sukcesy z 2018 roku. Mówiła o funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym, zagrożeniach, problemach oraz planach na przyszłość.

Kolejnym punktem było uroczyste otwarcie II edycji Kampanii Społecznej – „Kilometry Dobra”. PSONI Koło w Łęcznej po raz drugi przystąpiło do Kampanii Społecznej Kilometry Dobra. Kampania ta została zainicjowana w 2013 roku przez Roberta Kawałko, prezesa Polskiego Instytutu Filantropii.

W tym roku akcja ta organizowana jest przez PIF po raz 6 na terenie całego kraju a uczestniczy w niej 47 organizacji z kraju. Mistrzostwa Świata w Dobroci wystartowały w całej Polsce. Uczestnicy w 47 miejscowościach zbierają złotówki, aby po 3-miesiącach wspólnie pobić rekord Guinnessa w układaniu szeregu monet. Ranking wpłat i celów organizacji dostępny jest na: www.kilometrydobra.pl.

Każda z organizacji, która przystąpiła do Kampanii Kilometry Dobra, zbiera pieniądze na określony przez siebie cel.

Naszym celem jest zebranie funduszy na rozbudowę placówki WTZ o mieszkania wspomagane, chronione. Rozbudowa placówki dałoby szansę naszym uczestnikom na samodzielne życie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, codziennym funkcjonowaniu, zapewniającą całodobową opiekę w razie choroby lub/i śmierci rodziców/opiekunów. Na terenie powiatu łęczynskiego nie funkcjonuje placówka zapewniająca całodobową opiekę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Uczestnicy Warsztatu zabrali głos odnośnie Kampanii i poprosili o wsparcie mówiąc. „Dzisiaj rozpoczynamy kampanię Kilometry Dobra. Chcemy zebrać pieniądze na rozbudowę naszego Warsztatu o mieszkania. Jest to dla nas ważne, gdyż wiemy, że pewnego dnia możemy zostać sami. Wybudowanie tego domu da nam możliwość samodzielnego mieszkania. Chcemy prosić każdego z Was o wsparcie nas w tej akcji. Liczy się dla nas każda złotówka”.

Zaproszeni goście Burmistrz Łęcznej p. Leszk Włodarski, wicestarosta p. Dawid Kostecki, prezes Banku Unii Lubelskiej p. Ryszard Prus, lekarz p. Jolanta Kostecka, rodzice (p. Czerniak, p. Leus, p. Forysiuk) oraz przedstawiciela grona instruktorów p. Beaty Sawickiej wypowiedzieli się na temat zadań realizowanych przez Koło w Łęcznej.

Pan Dawid Kostecki Wicestarosta zabierając głos powiedział min. „(…) ten dzień od 2011 r. związany jest z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych i kolejną edycją Kampanii Kilometry Dobra. Placówka w Janowicy zrobiła na mnie niesamowite wrażenie jeszcze w ubiegłym roku podczas prezentacji jasełek. Jestem pełen podziwu dla instruktorów dla osób zaangażowanych bezpośrednio drugiemu człowiekowi. (…) Idea kampanii jest na tyle ciekawa, że możemy wspierać konkretny cel. My w środowisku lokalnym jesteśmy po to aby zachęcić wszystkich do aktywnego zaangażowania się, nie jesteśmy w stanie ponosić odpowiedzialności za to jak było. Będziemy rozmawiać i zachęcać wszystkich by w tę kampanię się angażowali”.

Pan Leszek Włodarski Burmistrz – „(…) ogromny szacunek dla całej kadry pracującej. Smutno się robi, gdy mówi Pani, że wiele rzeczy realizowanych jest społecznie a wraz spotykacie się Państwo ze złym odbiorem, z osobami, które podkładają kłody, oby spotkali państwo osoby co chcą wspierać, ja chciałbym życzyć z tego miejsca, aby jak najmniej takich osób było na państwa drodze w realizacji zamierzeń. W imieniu Gminy Łęczna deklaruję taką pomoc, czy rozpropagowaniu akcji, czy w wejściu do jednostek”.

Pani Jolanta Kostecka lekarz– „(…)cieszę się, że poznałam działalność Koła od „podszewki” i przez to moje spojrzenie na osoby niepełnosprawne poszerzyło się, nie patrzę w tej chwili na nie przez pryzmat dolegliwości somatycznych i niepełnosprawności fizycznej ale mam spójne spojrzenie na jego działanie w środowisku lokalnym, udział w życiu społecznym w sposób holistyczny. Dziękuję za zaproszenie do współpracy”.

Pan Ryszard Prus – Kasa Unii Lubelskiej – od trzech lat współpracujemy z Kołem i bardzo cieszę się z tego, deklarujemy współpracę i wsparcie w różnej postaci (…).”

Zespół teatralny „Figiel” w występie premierowym zaprezentował specjalnie przygotowane na konferencje najnowsze przedstawienie pt. „W lesie w Malinówce”. Prezentacja ta jest kolejną z legend Ziemi Łęczyńskiej. Legenda opowiada o zgubnej miłości, intrygach, braku obecności Boga w rodzinie o przedkładaniu wszystkiego na pracę…

„W lesie w Malinówce”

Łukasz samodzielnie przygotował ścieżkę dźwiękową do spektaklu i do wykonywanych przez siebie piosenek.

Kolejna część konferencji poświęcona została Kobietom.

Łukasz Lisek zaśpiewał specjalnie przygotowane utwory dedykowane w szczególności Paniom „Anioł i Diabeł”, „Ja mam jaja”.

Hymn kampanii Kilometry Dobra wg aranżacji Łukasza zapoczątkował pierwszą publiczną zbiórkę.

Pomagać innym trzeba

Komuś to życie odmieni

Pomagać z całej siły

by wykupić marzenia

i tak do końca zawodów

o jeden metr i więcej

gdziekolwiek będziesz kim jesteś

i lepiej i szybciej i prędzej.

Kilometr Dobra biegnie

Za kilometrem złotówek

Aż po Rekord Guinnessa

By spełnić marzeń przyczółek!

Obłok otula słońce

Słońce całuje ziemię

Energia wyzwala pomysł

Blask dobra oświeca ciebie …”

Uczestnicy konferencji przekazali na łęczyński cel kwotę – 662, 90 zł co stanowi – 15,06 metra Dobra.

Wszyscy zaproszeni goście obdarowani zostali przez organizatorów upominkami. Dziękujemy Prezesowi Kasy Unii Lubelskiej i oddziałom Kasy za przekazane materiały promocyjne wykorzystane na upominki oraz uczestnikom za wykonane prace (podpałki, kule zapachowe do kąpieli, siatki na zakupy.)

Pan Leszek Szafran – architekt, uczestniczący w konferencji przedstawił wszystkim obecnym plany rozbudowy budynków, stan projektu, podjęte działania. Mieszkania zgodnie z wytycznymi określonymi w Ustawie za życiem przeznaczone będą dla siedmiu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na specjalnie przygotowany przez Rodziców i Zarząd Koła poczęstunek.

„Dobroczynność płynąca z potrzeby serca nie szuka poklasku ani splendoru, nie pyszni się ile dla innych zrobiła”

Konto na które można wpłacać środki finansowe wspierając Janowickie Kilometry Dobra

41 8693 0006 2001 0000 3812 0001

 

Dziękuję wszystkim za przybycie, dobre słowa, wsparcie.

Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: