BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 marzec 2015

Integracja Środowisk

Rzeczy trudne robimy od razu.

Rzeczy niemożliwe wymagają trochę więcej czasu.

W dniu 18 marca 2015r. na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy odbyło się integracyjne spotkanie kobiet z różnych środowisk. Inicjatorem tego wydarzenia była Pani Maria Lisek-Zięba, Kierownik WTZ w Janowicy. Nasze zaproszenie przyjęło 16 Pań z terenu powiatu łęczyńskiego, pracujących w instytucjach pomocy i integracji społecznej (MOPS, OPS, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, ŚDS, PCPR).

 

004

 

Integracyjne spotkanie środowisk otworzyła Pani Kierownik WTZ w Janowicy mówiąc o celu jakim jest poznanie zakresu działalności Warsztatów, wymiana doświadczeń dotyczących współpracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, krótki opis Konwencji Osób Niepełnosprawnych w kontekście ich praw i obowiązków.

W zabieganym codziennym życiu często zapominamy o sobie, goniąc za pieniądzem, za pomaganiem i wpieraniem innych – mówiła m.in. Pani Kierownik – nasze spotkanie stało się okazją do zwolnienia biegu, do refleksji nad tym jak funkcjonujemy w środowisku, nie tylko w ramach instytucjonalnej pomocy. Jako kobiety dbamy o naszych bliskich, dzieci, emocjonalnie podchodzimy do obowiązków oraz do życia. Chwila poświęcona w Warsztatach stała się momentem integrującym przybyłe Panie, skłaniającym do dyskusji.

 

001

 

Kolejnym punktem spotkania był mini wykład psychologa, Katarzyny Płoszaj, dotyczący tolerancji, stereotypów oraz uprzedzeń. Pani Katarzyna zwracała szczególną uwagę na burzenie otaczającego nas muru dyskryminacji, wyłączając z naszego słownika sformułowania „My”, „Wy”, „Oni” – „Inni”. Została podkreślona owocna współpraca międzyinstytucjonalna oraz nadzieje i plany na przyszłość. „Tacy sami, a ściana między nami”, jak śpiewał Lady Pank. Odnoszono się do tego cytatu mówiąc o funkcjonowaniu placówek wsparcia, o współpracy z rodzinami, o ofercie dla osób niepełnosprawnych,
o potrzebach środowisk.

 

002

 

Równolegle, w trakcie trwania spotkania, odbywały się zajęcia pokazowe, które były prezentowane podopiecznych warsztatu. Zostali w nie również włączeni Uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Łęcznej. Chcieliśmy aby nasi Goście bezpośrednio mogli doświadczyć pracy artystycznej wpływającej na rehabilitację nie tylko zawodową, ale i społeczną. Nastąpiła integracja środowisk, nie tylko wśród przybyłych Pań.

003

 

Wśród wielu aktywności które towarzyszyły nam tego dnia nie zabrakło prezentacji multimedialnej z działalności Warsztatów za rok 2014 i 2015 oraz występów artystycznych. Kultura, kulinaria, komunikacja, wpływały pozytywnie na łamanie stereotypów, na burzenie murów, na tolerancję i akceptację. Będziemy wytrwale dążyć do obranych celów zarówno krótko- jak i długoterminowych, budując coraz bardziej naszą empatię, pokorę oraz zrozumienie. Środowe spotkanie dało możliwość nie tylko integracji środowisk, ale i wzięciu głębszego oddechu podczas wymagających wyzwań dnia codziennego.

 

„Zawsze trzeba podejmować ryzyko.

Tylko wtedy uda nam się pojąć jak wielkim cudem jest życie” (P. Coelho)

 005

Goście

 007

Prezentacja „Syn marnotrawny”

  006

Goście

  008

 

 „Nie ma windy do sukcesu. Trzeba się wspinać po schodach.”

Przyjmując nasze zaproszenie pokonaliśmy kolejny schodek ku integracji środowisk. Nasza droga jest często wyboista i kręta, ale cały zespół Warsztatów Terapii Zajęciowej z Panią Kierownik na czele, lubi wyzwania…

Spotkanie pokazało, że śpiewać każdy może i grać też, dowodem tego była Pani Ewa z ŚDS Łęczna, która zasiliła „Bębnoludy” i zagrała.

 

Dziękujemy wszystkim Paniom za przybycie.

 

„Ambicja jest drogą do sukcesu.

Wytrwałość jest pojazdem którym tam dotrzesz.” (B. Bradley)

Katarzyna Płoszaj

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: