BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 grudzień 2017

Integracja z najmłodszymi…

05 grudnia 2017  Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej gościło w swojej placówce Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy uczniów klasy II i III Szkoły Podstawowej w Białce. Grupa liczyła 20 uczniów i przyjechała pod opieką pań: Agnieszki Szponar, Renaty Spodar i Marioli Konaszewskiej.

Zdjęcie

Uczniowie podzieleni zostali na trzy grupy by wziąć udział w aktywnych zajęciach. Odwiedzali wszystkie pracownie Warsztatu. Zobaczyli jak wygląda proces wytwarzania ekologicznych podpałek do grilla, pieca i kominka, jak również wspólnie z Uczestnikami Warsztatu czynnie uczestniczyli w zajęciach w pracowniach: krawiecko –zabawkarskiej, poligraficzno – introligatorskiej i muzycznej, gdzie wykonywali kartki świąteczne, choinki, malowali gipsowe figurki oraz szyli maskotki.

Zdjęcie

Zajęcia w pracowni krawiecko –zabawkarskiej

Pani Maria Lisek – Zięba kierownik Warsztatu opowiedziała o zajęciach Uczestników w Warsztacie. W skrócie omówiła każdą z pracowni, opowiedziała o działaniach zespołów artystycznych oraz solisty. Nie zabrakło też wprowadzenia dla uczniów z zakresu niepełnosprawności, kto to jest osoba niepełnosprawna, jak jej można pomóc i czym są stereotypy wypowiadane na temat osób niepełnosprawnych, jak reagować w takich sytuacjach.

Zdjęcie

Zajęcia plastyczne

Zdjęcie

Zajęcia w pracowni poligraficzno-introligatorskiej

Wszyscy uczniowie wraz z opiekunkami zostali zaproszeni przez panią Marię Lisek – Ziębę na zajęcia muzyczne z reprezentacją zespołu „Bebnoludy”. Pani Maria najpierw omówiła instrumenty wykorzystywane przez zespół „Bębnoludy”. Uczniowie po krótkiej próbie mieli możliwość zagrania na nich wspólnie z Uczestnikami Warsztatu.

Zdjęcie

Zajęcia muzyczne

Wykonane prace Uczniowie otrzymali jako pamiątki ze spotkania. Nabyli również wyroby wykonywane przez Uczestników Warsztatu. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Uczestników Warsztatu.

Zdjęcie

W imieniu swoim i uczniów Szkoły Podstawowej w Białce Panie podziękowały za możliwość przyjazdu do Warsztatu, uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w placówce oraz za serdeczne przyjęcie. Uczniowie wyrazili chęć kolejnego przyjazdu do naszej placówki. Oczywiście nie odbyło się bez prezencików. Szkoła podarowała rzeczy przydatne podczas zajęć – taśma ozdobna, dziurkacze ozdobne, słodycze … a w imieniu Uczestników Warsztatu szkole przekazany został papier ozdobny.

Dziękujemy Paniom i Uczniom za spotkanie.

Wierzymy, że to spotkanie i kolejna włączona szkoła w życie naszej placówki to nie tylko Integracja z najmłodszymi, ale ciągłe docieranie do społeczeństwa, to pokazywanie, że Niepełnosprawnością nie można się zarazić, niepełnosprawność intelektualna to nie choroba ale stan który można doskonalić.

Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie rozwojowe, które objawia się znacznym obniżeniem funkcji intelektualnych. Wiąże się z trudnościami w nauce, porozumiewaniu się, wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego, zyskiwaniu kompetencji społecznych. Choć upośledzenia umysłowego nie da się w pełni wyleczyć, wdrożenie na wczesnym etapie rozwoju dziecka odpowiednich technik terapeutycznych może pomóc mu w późniejszym osiągnięciu samodzielności.

Żaden człowiek nie jest w stanie przejść przez życie samotnie. Współpraca jest jednym z wielu zachowań, które doprowadziły  już do nie jednego  sukcesu. Dzięki niej możemy osiągać cele niedostępne.

Anna Kiszczak, Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: