BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Czerwiec 2014

Integracyjna Spartakiada z okazji Dnia Rodziny

25 czerwca 2014 roku odbędzie się integracyjna Spartakiada z okazji Dnia Rodziny dla wszystkich wychowanków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu, współfinansowana  przez Województwo Lubelskie  w ramach projektu „Aktywni w kulturze, sporcie i turystyce – cykl imprez dla osób z niepełnosprawnością”.

 

Organizowana corocznie przez Stowarzyszenie impreza ma na celu promocję dostępu osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji społecznej, sportu i zacieśnianie więzów rodzinnych. Spartakiada zostanie zorganizowana na terenie Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego w Bondyrzu (jedynej placówki tego typu na terenie Roztocza), w pełni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością, posiadającą rozbudowaną infrastrukturę.
Spartakiada pozwoli na integrację i sportową rywalizację osób z niepełnosprawnością z w pełni sprawnymi  rówieśnikami w scenerii roztoczańskich lasów, przed widownią złożoną z członków rodzin i opiekunów. Uczestnicy imprezy będą mogli brać udział  w szeregu konkurencji sportowych oglądać przygotowane występy sceniczne.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

„Krok Za Krokiem” w Zamościu

 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 6a

tel.84 639 33 11

tel./fax 84 627 14 38

biuro@spdn.pl

www.spdn.pl

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: