BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Maj 2012

Integracyjne spotkanie

Uczestnicy WTZ Janowica w dniu 20 kwietnia odwiedzili placówki PSOUU w Hrubieszowie i Turkowicach.
Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Hrubieszowie, działa od 1993 r. Prowadzi placówkę rehabilitacyjną – Warsztat Terapii Zajęciowej dla 45 osób z pracowniami:  dziewiarska, krawiecko – tkacka,  gospodarstwa domowego,  ogrodnicza,  plastyczna,  poligraficzna,  umiejętności społecznych,  stolarska.
Uczestnicy warsztatu to zasłużeni sportowcy, swoje umiejętności sportowe realizują poprzez funkcjonującą przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie SEKCJĘ OPLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA która powstała w 1997 roku. Sekcja ma nazwę „Kusy” nawiązuje do nazwiska słynnego Polskiego biegacza olimpijczyka Janusza Kusocińskiego, zamordowanego przez hitlerowców 21 czerwca 1940 w Palmirach k/ Warszawy. dyscypliny sportowe w sekcji to:
1. lekka atletyka
2. podnoszenie ciężarów
3. tenis stołowy


Budynek PSOUU w Hrubieszowie

Po placówce oprowadziła nas Pani Małgorzata Kudrel – pełniąca obowiązki kierownika WTZ.

 


Pani kierownik pokazuje pracę wykonaną w pracowni stolarskiej


Pamiątkowe zdjęcie w Hrubieszowie

Nasza młodzież bardzo interesowała się tym co robią w warsztacie ich koledzy i koleżanki w Hrubieszowie, opiekunowie wymienili z sobą swoje doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Nie zabrakło pytań o trening ekonomiczny, jak się okazuje każdy warsztat ma swoje metod , doświadczenia z nim związane i robi to tak jak ma zapisane w regulaminie.


wspólne oglądanie filmu

A to już umówione spotkanie integracyjne w WTZ Turkowice – placówka PSOUU Koło w Werbkowicach.

Gospodarze przygotowali sporo niespodzianek, młodzież szybko się zaprzyjaźniła i świetnie spędziła czas przy: karaoke, dyskotece – wspólnej zabawie. Opiekunowie wymieniali się swoimi doświadczeniami a w tym czasie gospodarze przejęli pełną opiekę nad naszą młodzieżą.
W tym samym czasie co młodzież się bawiła, kierownicy WTZ z naszego województwa i przewodniczący Zarządów Kół PSOUU omawiali strategię działania organizacji, plany rozwojowe, zdecydowano o podjęciu działań zmierzających do zwiększeniu aktywności i współpracy pomiędzy kołami.
Nie zabrakło rozmów dotyczących rozwoju kół a przede wszystkim funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podjęto decyzję o współpracy i spotkaniach co dwa miesiące w innym kole PSOUU.

W życiu praktycznym nie ma nic bardziej wrogiego, niż wątpienie, chwiejność, niezdecydowanie.
My nie wątpimy, wierzymy w lepsze jutro – zdecydowani jesteśmy na współpracę we wszystkich sferach.

„Pomagać komu możemy – to nasza odpowiedzialność,
korzystać z pomocy wszystkich – to nasza nadzieja.”

Pomagamy i pomagać będziemy, to rzeczywiście wielka odpowiedzialność, przed samym sobą i tymi co nam zaufali…….

Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: