BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Styczeń 2013

Internetowy kwartalnik „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydaje kwartalnik „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. „Czasopismo w interdyscyplinarny sposób zajmuje się trudną kwestią rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, przedstawiając ten temat zarówno od strony charakterystycznych dla nauki ujęć teoretycznych, jak i od strony analiz praktyki społecznej.”…

Czasopismo można przeczytać na stronie PFRON.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: