BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 grudzień 2016

IV Edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych

Czwarta edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych za nami. To inicjowane przez Prezydenta Miasta Lublin we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „IUVO”, Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedsięwzięcie nie tylko promuje służące osobom niepełnosprawnym organizacje i same takie osoby, ale stanowi narzędzie ich integracji ze społeczeństwem.

Zdjęcie

W bieżącym roku do budynku Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 przybyli dn. 1.XII. przedstawiciele 65 wystawców oraz liczne grono zwiedzających. Towarzyszące części wystawienniczej warsztaty i konferencje merytoryczne służyły zwiększeniu świadomości praw, potrzeb i możliwości  osób niepełnosprawnych. Tematem przewodnim konferencji w b.r. była „Rola sztuk plastycznych w życiu osób niepełnosprawnych”. W ślad za takim właśnie hasłem przewodnim przyszło udostępnienie wartościowych, interesujących i barwnych dzieł plastycznych wykonanych przez beneficjentów reprezentowanych organizacji i osoby niezrzeszone. W gronie wystawców prezentujących materiały promocyjne, książki, informatory, dzieła sztuki i przedmioty użytkowe wykonane przez podopiecznych znalazły się m.in.: WTZ ChSNPCh „MISERICORDIA”, Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie, Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY, Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół – Drgawka, a także Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki i wiele innych instytucji.

Zdjęcie

Oprócz przyciągających uwagę, barwnych stoisk targowych, stwarzających okazję nabycia wartościowych i użytecznych prezentów dla osób najbliższych – czwartkową imprezę współtworzyły spotkania, prelekcje i warsztaty. Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja Krzysztofa Kacy Naczelnika Wydziału ds Programów w Departamencie Analiz i Programowania PFRON. Prelegent omawiał nowe programy zatrudnieniowe w PFRON, stwarzające szansę znalezienia jakże upragnionego stanowiska pracy. Wśród uruchomionych programów znajduje się np. program zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji, gwarantujący wyposażenie nowego stanowiska pracy, adaptację otoczenia do potrzeb pracownika, dostosowanie przestrzeni pracy, niezbędne szkolenia, pokrycie kosztów dowozu beneficjentów, dodatek motywacyjny, koszty transportu.

Zdjęcie

Wśród prezentowanych programów prozatrudnieniowych znalazły się takie, które służą podniesieniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, budowaniu pozytywnego wizerunku firmy przyjaznej społecznie; kierowane są do przedsiębiorstw średnich i dużych.

Specyfikę twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych przybliżyła zainteresowanym Maria Pietrusza Budzyńska – Kierownik WTZ Teatroterapia (Fundacja Teatroterapia Lubelska). Odzwierciedlany poprzez malarstwo świat osób niepełnosprawnych, dotkniętych ograniczeniami ciała i intelektu rządzi się nie tylko poprzez rozum, ale przede wszystkim poprzez przeżycia i emocje. Twórcy takich dzieł zwrócili na siebie uwagę innych – zaczęto ich traktować jako ludzi sztuki. W 2013 r. powstała w Lublinie Galeria Art Brut – przyczynkiem była twórczość Dominiki Mendel, osoby z autyzmem. Prezentowana w Art Brut twórczość to sztuka nieprofesjonalna, spontaniczna; tworzona przez ludzi, którzy czerpią z własnego wnętrza. Tak rozumiana sztuka daje jej autorom „bilet wstępu do życia”.

Zdjęcie

O tym, iż zagwarantowanie niepełnosprawnym twórcom takiego „biletu wstępu”  leży w interesie najszerzej rozumianego społeczeństwa świadczyły usytuowane w części wystawienniczej dzieła plastyczne. Ich niepowtarzalny urok i kreatywność sprawiły, iż obecni na LTAON goście znaleźli w nich jedną jeszcze przesłankę na rzecz odrzucenia tak często krzywdzących osoby niepełnosprawne stereotypów. Dobrze się stało, iż osoby te – jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa – wystąpić mogły w charakterze gospodarzy lubelskiej imprezy.

 

Anna i Zygmunt Marek Miszczak

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: