BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Listopad 2018

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom, niepełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie.”

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana, organizowana w tym roku pod hasłem: „Genom, niepełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie.”

Konferencja odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2018 r. w Centrum Kongresowym hotelu „Victoria” Lublinie przy  ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60.

Głównymi organizatorami są: Zakład Genetyki Klinicznej oraz Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej, Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Program naukowy Konferencji obejmuje wykłady, komunikaty, sesje plakatowe, seminaria i praktyczne warsztaty. Konferencja będzie okazją do prezentacji współczesnych trendów w architekturze, edukacji, medycynie, psychologii i rehabilitacji. Interdyscyplinarność konferencji będzie stanowić doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej opieki nad osobami niepełnosprawnymi pomiędzy lekarzami, architektami, fizjoterapeutami, nauczycielami i terapeutami. Dodatkowo, przewidujemy uczestnictwo w obradach konferencji rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.  Specjalne sesje dedykowane będą problemom diagnostyki i terapii pacjentów ze spektrum autyzmu i z zespołem Downa. Po raz kolejny konferencja dotyczyć będzie również problematyki projektowania przestrzeni architektonicznej w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Szczególna uwaga będzie poświęcona medycynie personalizowanej: połączenie najnowszych odkryć m. in. z dziedziny genetyki i zastosowania ich w terapii celowanej z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Program

13.50-14.00

Otwarcie Sympozjum: mgr Anna Cieplińska, prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki Sesja I: Prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk.

14.00-14.15

Mechanizmy epigenetyczne w patogenezie zespołu Downa. Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

14.00-14.15

Formy i funkcje wsparcia psychospołecznego w działalności Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie. Mgr Anna Cieplińska, Prezes Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” w Lublinie, Dr Krzysztof M. Ciepliński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

14.30-15.00

Rodzeństwo osób z zespołem Downa – dylematy i wyzwania. Prof. dr hab. Agnieszka Żyta, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

15.00-15.30

Osoby z zespołem Downa w poszukiwaniu dorosłości. Prof. dr hab. Remigiusz Kijak, Uniwersytet Warszawski.

15.30-16.00 Przerwa kawowa

Sesja II: Prowadzenie: dr Krzysztof M. Ciepliński.

16.00-16.30

Dojrzałość społeczno-emocjonalna dzieci z zespołem Downa. Prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

16.30-17.00

Struktura społeczna a jakość życia rodzin z dzieckiem zespołem Downa. Dr Elżbieta Maria Minczakiewicz, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie.

17.00-17.30

Dyskusja.

17.30-18.00

Przerwa kawowa/Studencka sesja plakatowa. Postawy uczniów wobec osób z zespołem Downa
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej KUL. Zaangażowanie wolontariatu studenckiego na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie. Studenci V roku psychologii KUL.

18.00-19.00

Świętowanie Jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”.

19.00-19.30

Kolacja.

Program szczegółowy – IV Konferencja Medycyna Personalizowana

Bezpłatny udział w Sympozjum po uprzedniej rejestracji na stronie www.genom.umlub.pl i wpisaniu: udział bierny – w wierszu: Forma uczestnictwa oraz Stowarzyszenie „Ukryty Skarb” w wierszu: Instytucja.
Informacje: www.ukrytyskarb.org, tel. 609 347 016

Więcej na stronie: www.genom.umlub.pl/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: