BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 październik 2018

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana

W dniach 27-29 listopada 2018 roku w Lublinie odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana, organizowana w tym roku pod hasłem: „Genom, niepełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie”.

Program naukowy Konferencji obejmuje wykłady, komunikaty, sesje plakatowe, seminaria i praktyczne warsztaty. Konferencja będzie okazją do prezentacji współczesnych trendów w architekturze, edukacji, medycynie, psychologii i rehabilitacji. Interdyscyplinarność konferencji będzie stanowić doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej interdyscyplinarnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi pomiędzy lekarzami, diagnostami laboratoryjnymi, architektami, fizjoterapeutami, nauczycielami, pracownikami socjalnymi i terapeutami. Dodatkowo, przewidujemy uczestnictwo w obradach konferencji rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Specjalne sesje dedykowane będą problemom diagnostyki i terapii pacjentów ze spektrum autyzmu i z zespołem Downa. Po raz kolejny konferencja dotyczyć będzie również problematyki projektowania przestrzeni architektonicznej w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Szczególna uwaga będzie poświęcona medycynie personalizowanej: połączenie najnowszych odkryć m. in. z dziedziny genetyki i zastosowania ich w terapii celowanej z wykorzystaniem komórek macierzystych. Planowany jest udział osób niepełnosprawnych oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. W czasie konferencji przewidzenie jest spotkanie z konsultantami wojewódzkimi w różnych dziedzinach medycyny.

Udział osób niepełnosprawnych oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych jest bezpłatny – wymagane jest jednak zarejestrowanie się przez formularz rejestracyjny na stronie konferencji: www.genom.umlub.pl. Przewidziana jest opieka wolontariuszy dla dzieci na czas udziału rodziców w obradach.

Tematy przewodnie planowanych sesji ustnych i posterowych:

 • Biostatystyka i bioinformatyka.
 • Chemia farmaceutyczna i chemia medyczna.
 • Dietetyka kliniczna. Nutrigenomika i żywność funkcjonalna.
 • Etyka i religia w przestrzeni osób niepełnosprawnych.
 • Fizjoterapia i rehabilitacja w nurcie ochrony zdrowia. Panele w sesji: Nowoczesne technologie; Koncepcje, uwarunkowania organizacyjne i prawne; Panel studencki.
 • Funkcjonalność obiektów budowlanych.
 • Hortiterapia, muzykoterapia, arteterapia, dogoterapia i inne techniki w przestrzeni niepełnosprawności.
 • Interdyscyplinarny autyzm.
 • Język i neurologopedia – teoria i praktyka w kontekście przemian cywilizacyjnych.
 • Komórki macierzyste w terapii celowanej.
 • Media i niepełnosprawni.
 • Medycyna spersonalizowana a hermeneutyka medycyny.
 • Nowoczesna edukacja jako przestrzeń wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych.
 • Pielęgniarstwo wobec niepełnosprawności.
 • Pomoc społeczna i praca socjalna.
 • Praca/brak pracy osób niepełnosprawnych.
 • Profilaktyka nowotworów człowieka.
 • Projektowanie uniwersalne/Projektowanie dla niepełnosprawnych/Personalizowane rozwiązania projektowe w architekturze.
 • Stomatologia wieku rozwojowego.
 • Środowiskowe zagrożenia zdrowotne: mikrobiologia, parazytologia, choroby wektorowe.
 • Twarz niedokrwienna choroby Alzheimera.
 • Ustawa „Za życiem” – dwa lata doświadczeń.
 • Wady wrodzone człowieka – mechanizmy genetyczne i epigenetyczne.
 • Współczesna dermatologia.
 • Współczesne zadania zdrowia publicznego.
 •  Zespół Downa w wieku rozwojowym i dorosłym.
 • Sesje studentów i doktorantów.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2018 r. w Centrum Kongresowym hotelu „Victoria” Lublinie przy  ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60.

nowy-logo3mfouwl-ib1zy

Strona konferencji: www.genom.umlub.pl

Źródło: www.umlub.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: