BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Marzec 2019

IV Paraolimpiady Przedszkolaków w Lublinie

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w organizacji IV Paraolimpiady Przedszkolaków organizowanej przez dyrekcję i nauczycieli z Przedszkola Integracyjnego nr 39 w Lublinie, przy ul. Balladyny 14.

Hasło przewodnie naszej paraolimpiady brzmi „Czy Ty czy Ja – każdy w sporcie szansę ma”, którą Honorowym Patronatem objęli: Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator oświaty Teresa Misiuk i Polski Związek Bocci.

To niezwykłe przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym z całego województwa lubelskiego i ma za zadanie propagować integrację dzieci w normie rozwojowej z dziećmi z deficytami rozwojowymi i z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

Pragniemy docenić trud i wysiłek każdego dziecka. Dlatego też zwracamy się  z prośbą  do urzędów, przedsiębiorstw i do osób prywatnych, z uprzejmą prośbą o wsparcie naszego przedsięwzięcia w postaci darowizny, upominków, mogących służyć jako nagrody dla młodych niepełnosprawnych sportowców.

W realizację wkładamy własne siły i środki, lecz liczymy na Państwa wsparcie, wierząc, że oprócz satysfakcji będzie to również promocja Państwa Firmy, jako instytucji wspierającej działania integrujące dzieci niepełnosprawne i zdrowe.

Wsparcie finansowe prosimy przekazywać na nr konta:

Bank PeKaO S.A. nr: 13 1240 1503 1111 0010 7390 2110 z dopiskiem: P39 Paraolimpiada Przedszkolaków w Lublinie 

IV Paraolimpiada Przedszkolaków odbędzie się 09.04.2019 roku (wtorek) w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR im. Z. Niedzieli w Lublinie przy
Al. Zygmuntowskich 4.

Wierzymy, że Państwa pomoc, umożliwi zorganizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i edukację młodego pokolenia.

zdjęcie z trzeciej paraolimpiady przedszkolaków

Z góry dziękujemy za współpracę. Dyrektor  Anna Fijałkowska

Kontakt do organizatorzy paraolimpiady:                                             

Katarzyna Bryzek-Michalak 695 430 544 k.bryzek-m@p39.lublin.eu

Aneta Andrzejewska 501 000 371 a.andrzejewska@p39.lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: