BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Kwiecień 2019

IV Piknik Żeglarski

„Nie ma osób niepełnosprawnych, są sprawni inaczej” tymi słowami ks. prof. Marian Stasiak założyciel Ośrodka Wsparcia „Beniamin”, przywitał uczestników IV Pikniku Żeglarskiego, który miał miejsce nad Zalewem Zemborzyckim w słoneczny, ostatni piątek kwietnia 2019 roku.

Okolice lubelskiego akwenu tętniły życiem i to w pełni tego słowa znaczeniu. Piknik zorganizowany w ramach Lubelskich Dni Autyzmu przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” i Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie zgromadził wiele osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, rodziców, pracowników i kierownictwo ośrodków dla osób sprawnych inaczej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przyjaciół oraz sympatyków żeglarstwa.

Zebranych serdecznie powitała Pani Sylwia Góźdź kierownik ŚDS przy ul Zbożowej oraz przedstawiła swoją niezłomną Załogę tj. pracowników i innych twórców tej przygody. Osoby zaangażowane zadbały o każdy detal tego wydarzenia. Były gry i zabawy integracyjne, warsztaty plastyczno-ceramiczne, ogrodnicze, kulinarne, sportowe i warsztaty makijażu, prezentacja literatury dotyczącej funkcjonowania osób z autyzmem, śpiewanie szant a także loteria fantowa. Można było zmierzyć sobie ciśnienie oraz poziom cukru we krwi.

Zaprezentowano wózek do przewożenia żaglówki zakupiony dzięki Sponsorom pozyskanym przez Wolontariusza kap. Tomasza Patyrę.

Śpiew piosenek żeglarskich niósł się po wodzie zalewu. Było gwarno, wesoło, sielankowo a przede wszystkim rodzinnie. Podczas imprezy wolontariusze prowadzili zbiórkę funduszy na dalszą działalność żeglarską osób z niepełnosprawnościami.

Niestety niski poziom wody w Zalewie Zemborzyckim nie pozwolił uczestnikom Pikniku wypłynąć żaglówką „Integracją”, o której pisałam 14 września 2018 r, w artykule „Marzenia się spełniają” www.niepelnosprawni.lublin.pl. Zakup wspomnianej szlupy, jej remont i dostosowanie do osób poruszających się na wózkach wydawał się początkowo szaleńczy i mało realny. Można powiedzieć, że wiatry sprzyjały marzeniom i udało się je zrealizować (więcej w w/w artykule).

Tam gdzie jest miłość, zaufanie, zapał do działania i pracy, szalona pasja połączona z pomocą tym, którzy potrzebują wsparcia, rodzi się kolejne marzenie. Jest nim remont i przystosowanie do żeglugi dla osób z niepełnosprawnością brygantyny „Kapitan Głowacki”, jednostki należącej do Polskiego Związku Żeglarskiego. Jacht stacjonuje w Centralnym Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego w Trzebieży. Na jego pokładzie wychowało się i szkoliło wielu żeglarzy, wypływając na rejsy na Morze Północne i Morze Bałtyckie..

– Pomysł jest niesamowity, może i szalony, ale to nie znaczy, że nie do zrealizowania – powiedział kap. Tomasz Patyra – „Kapitan Głowacki” to historia żeglarstwa i warto aby osoby z niepełnosprawnościami pisały dalszą jego historię. Pan kapitan deklaruje swoją pomoc. Pisząca te słowa dołącza do grupy pomocowej i apeluje do czytających ten artykuł o wsparcie zarówno emocjonalne jak i finansowe. Złapmy wiatr w żagle miłości, empatii i zrozumienia a niemożliwe stanie się możliwym.

Wszyscy pomóżmy marzeniom się spełnić.

Wpłaty na działalność żeglarską prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Integracja”

Nr konta: 91 1020 3147 0000 8102 0059 6080

z dopiskiem – Szalupa

Anna Szmidt

Fotogaleria

Fot. Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: