BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Kwiecień 2014

IV rocznica inauguracji działalności Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UMCS „Alter Idem” – Lublin, 15 maja 2014 r.

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UMCS zaprasza na konferencję oraz wydarzenia artystyczne jej towarzyszące z okazji IV rocznicy powstania organizacji.

 

logo alter idem

 

Oto program.

15 maja 2014 r.

11.00 – 14.00 Sala Konferencyjna Instytutu Informatyki UMCS, ul. Akademicka 9, nowy gmach Informatyki UMCS

– Panel Ekspercki

Stanowi on podsumowanie projektu „Przyjazny Uniwersytet”, którego celem jest stworzenie odpowiednich warunków studiowania osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne, zarówno w kwestii proceduralnej jak i w zakresie integracji społecznej. Panel będzie się składał z dwóch części:

I. Praktyka uczelniana

– Prezentacja działań Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych wraz z wynikami badań opinii na temat studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego, przeprowadzonych na UMCS – Katarzyna Skalska, koordynator Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS, Justyna Rynkiewicz koordynator projektu „Przyjazny Uniwersytet”

– Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim – Maria Libiszewska, doradczyni edukacyjna, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

– Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego na Uniwersytecie Warszawskim – Anna Szymańska, Zastępca Kierownika ds. Studenckich UW

– „Wiedza z pierwszej ręki”, czyli o promocji zdrowia psychicznego w grupach studenckich – dr Hubert Kaszyński, Instytut Socjologii UJ

II. Osobowy wymiar zaburzenia psychicznego

– Doświadczenia rodziców osób z zaburzeniami psychicznymi – prof. Małgorzata Kowalewska, prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne”

– Ludzka twarz osoby z zaburzeniami psychicznymi – Artur Kochański, psychiatra, pracownik Ex CORDIS Ośrodka Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii oraz Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

– Doświadczenie studenta z zaburzeniami psychicznymi – Zygmunt Miszczak

14.00 – 18.00 Pl. Marii Curie- Skłodowskiej

 – Piknik Integracyjny „Za nami doświadczenia, przed nami… cele i marzenia!” organizowany z okazji IV Rocznicy Inauguracji działalności Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS.

To impreza plenerowa, której towarzyszą koncerty artystów niepełnosprawnych, konkursy z nagrodami oraz prezentacja działalności organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Podczas Pikniku wystąpią:

– 14.30 – zespół ,,Na Górze”

– 15.30 –Joanna i Paweł Ejzenbergowie

18.30 – 19.00 Sala widowiskowa Chatki Żaka

 – Występ Teatroterapii Lubelskiej „Spowiedź w drewnie”


Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin

Malwina Skurak

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS
Dom Studencki BABILON
ul. Radziszewskiego 17/9
tel. 81 537 58 90

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: