BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

IX rocznica Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych ALTER IDEM UMCS

W ramach obchodów IX Rocznicy ZSN Alter Idem UMCS odbędą się :

Dzień studenta i doktoranta z niepełnosprawnością pod hasłem: „Baw się z nami, skończ z ograniczeniami!” oraz Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa.

Obchody i Konferencja odbędą się w dniach 24 – 26 maja 2019 roku.

Celem tegorocznej konferencji będzie wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych dotyczących szeroko pojętego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych.

Zagadnienia poruszane podczas naszego spotkania dotyczyć będą szerokiego spektrum problemów, z którymi jako studenci niepełnosprawni mamy do czynienia w codziennym życiu.
Proponujemy 3 bloki tematyczne:

1) problemy prawne OzN
2) problemy psycho-społeczne OzN
3) aktywizacja zawodowa OzN

Więcej informacji dotyczących planowanych wydarzeń na Facebooku: www.facebook.com

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: