BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 kwiecień 2015

Jak skutecznie wspierać osoby chorujące psychicznie.

Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie zaprasza na Seminarium  Jak skutecznie wspierać osoby chorujące psychicznie. 20 lat działalności Środowiskowych Domów Samopomocy.

Seminarium odbędzie się 14 maja 2015 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40. Jest ono przeznaczone dla personelu Środowiskowych Domów Samopomocy, osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz przedstawicieli innych środowisk zaangażowanych w ich wspieranie.

Celem Seminarium jest podsumowanie doświadczeń Środowiskowych Domów Samopomocy oraz omówienie praktycznych aspektów ich działalności.

Sesja plenarna poświęcona będzie prezentacji wyników badań ewaluacyjnych dotyczących Środowiskowych Domów Samopomocy, ocenie ich pracy z punktu widzenia uczestników oraz psychiatrów.
Część warsztatowa Seminarium poświęcona będzie praktycznym aspektom programów realizowanych przez Środowiskowe Domy: zasadom indywidualnej pracy z uczestnikami, wykorzystaniu technik grupowych, prowadzenia treningów, pracy ze środowiskiem lokalnym oraz metodom wspierania personelu.

PROGRAM SEMINARIUM

Zgłoszenia udziału w Seminarium prosimy przesyłać na adres: porozumienie@aps.edu.pl na załączonym formularzu.

ZGŁOSZENIE NA SEMINARIUM

Izabela Hanczyn

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

tel.81 746 52 00; 726 700 770

www.lsozp.org

izabelahanczyn@wp.eu

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: