BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Czerwiec 2020

Janowickie Kilometry Dobra

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej w ostatnich trzech latach bierze udział w kampanii dobroczynnej Kilometry Dobra. Jej pomysłodawcą jest Robert Kawałko prezes Polskiego Instytutu Filantropii. Jest to kampania, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także budują swoją sieć wsparcia i wzmacniają swoją sprawność.

Celem akcji dla PSONI w Łęcznej jest zebranie pieniędzy na rozbudowę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy o mieszkania chronione/wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawiamy podsumowanie tej kampanii prowadzonej w 2020 roku.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: